BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 17

10 Tada jo mokiniai paklausė: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ 11 Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. 12 Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“. 13 Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.

  
Išnašos:
1Mt 17,3: Mozė čia atitinka Įstatymą, Elijas – Pranašus.
2Mt 17,20: Tik kai kuriuose rankraščiuose: O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku (plg. Mk 9,29).
3Mt 17,24-17,25: Kiekvienas izraelitas nuo 20 m. amžiaus buvo įpareigotas kasmet aukoti Jeruzalės šventyklos reikalams dvigubą drachmą (pusę stateros). Tai maždaug prilygsta vieno denaro vertei.
4Mt 17,25: Taip reiškia moka.
  
Paralelinės vietos:
Mt 17,1-8: Mk 9,2-8;Lk 8,28-36;2 Pt 1,16-18;
Mt 17,9-13: Mk 9,9-13;
Mt 17,14-20: Mk 9,14-29; 11,22-23;Lk 9,37-43; 17,6;
Mt 17,22-23: Mk 9,30-32;Lk 9,44-45;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 17