BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 13

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 13

Raginimas budėti

33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, 36 kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. 37 Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

  
Išnašos:
1Mk 13,20: Nelaimių dienos dar neatėjusios, bet jau sutrumpintos Dievo Apvaizdos planuose.
2Mk 13,20: Žmogus – pažodžiui kūnas (hebraizmas).
3Mk 13,22: Prieš Jeruzalės išgriovimą daugelis žydų vadovų skelbėsi mesijais ir sukurstė sukilimą.
4Mk 13,26: Šiais ST Danieliaus pranašystės žodžiais Jėzus atsako ir savo teisėjams (Mk 14,62).
5Mk 13,29: Jis – Žmogaus Sūnus (plg. Mt 24,33).
6Mk 13,30: Karta arba giminė. Dalis Jėzaus amžininkų sulauks Jeruzalės išgriovimo, o žmonija – Paskutinio teismo.
7Mk 13,32: Skelbti pasaulio pabaigos metą nebuvo Mesijo uždavinys. Be to, pasaulio pabaigos klausimas sunkiai suvokiamas žmonėms, neturintiems istorinės perspektyvos; tai buvo labai būdinga apaštalams ir apskritai žydams, kurie pasaulio pabaigos metą siejo su Jeruzalės žlugimu.
  
Paralelinės vietos:
Mk 13,1-13: Mt 24,1-14;Lk 21,5-19;Mt 10,17-22;
Mk 13,14-23: Mt 24,15-25;Lk 21,20-24;
Mk 13,24-32: Mt 14,29-36;Lk 21,25-33;
Mk 13,33-37: Mt 24,42; 25,13-15;Lk 19,12-13; 12,40;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 13