BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 4

 Michėjo knyga
  
 B. NAUJASIS IZRAELIS
  
Mch 4

Dievo karalystė Zione

1 [i1]Ateityje įvyks:

VIEŠPATIES Namų kalnas

stovės tvirtai iškilęs virš kalvų

ir už kalnus bus aukštesnis.

Tautos plūs jo linkui,

2 daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,

į Jokūbo Dievo namus,

kad jis pamokytų savo kelių,

kad mes eitume jo takais“.

Nes iš Ziono ateis mokymas

ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.

3 Jis išspręs ginčus tarp daugelio tautų,

išspręs bylas galingų, nors ir tolimų, tautų.

Jos perkals savo kalavijus į arklus,

o ietis – į geneklius medžiams genėti.

Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą,

nebebus mokomasi kariauti.

4 Tuomet visi sėdės

po savo vynmedžiais,

po savo figmedžiais,

ir nebus kam jų gąsdinti.

Tai ištarė Galybių VIEŠPATIES lūpos!

5 Nors visos tautos ir žengia,

kiekviena žengia dėl savo dievų,

o mes žengsime dėl VIEŠPATIES, mūsų Dievo,

per amžių amžius.

6 Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, –

sutelksiu šlubuosius,

surinksiu išblaškytuosius

ir tuos, kuriuos nuliūdinau.

7 Šlubuosius padarysiu Likučiu,

išblaškytuosius galinga tauta.

VIEŠPATS jiems viešpataus

Ziono kalne nuo dabar amžinai.

8 O tu, Migdal-Edere,[i2]

tu, Ziono kalvos dukra!

Pas tave ji pareis:

ankstyvoji valdžia,

dukros Jeruzalės karalystė.

9 Kodėl taip dabar aimanuoji?

Ar nebeturi karaliaus?

Ar žuvo tavo patarėjas,

kad tave suėmė gimdyvės skausmas?

10 Raitykis ir vaitok kaip gimdyvė, Ziono dukra,

nes dabar[i3] turi išeiti iš miesto

ir būti po plynu dangumi, –

nueisi į Babiloną.

Ten būsi išgelbėta,

ten VIEŠPATS atpirks tave

iš tavo priešų rankų.

11 Tikrai daug tautų susirinko prieš tave,

sakydamos: „Tebūna ji išniekinta,

Ziono griuvėsiuose tesigano mūsų akys!“

12 Bet jos nežino VIEŠPATIES minčių,

nesuvokia jo užmojo,

nes jis surinko jas kaip pėdus į klojimą.

13 Pakilk ir kulk, Ziono dukra,

nes duosiu tau geležinius ragus

ir parūpinsiu tau vario kanopas.

Tu sutrypsi daug tautų,

paskirsi jų grobį VIEŠPAČIUI,

jų turtus visos žemės Viešpačiui.

Atkūrimas per Mesiją

14 Dabar apsisaugok mūrais, Bat-Gadera![i4]

„Esame apsiausti!“

Lazda jie smogia į žandą

Izraelio valdovui.

  
Išnašos:
1Mch 4,1: Mesijinė Judo karalystės paskirtis garantuoja jos ateitį. Apskritai pranašai regi mesijinėje karalystėje Viešpaties Namus – Šventyklą kaip įsakmų galios sostą ir tikro bei aiškaus mokymo šaltinį. Visos tautos noriai priims šį mokymą, nes jis veda i visuotinę taiką. Šis skaitinys yra randamas kone be skirtumų Izaijo knygoje (žr. Iz 2,2-4). Žr. Iz 2,2-4 skaitinio paaiškinimą.
2Mch 4,8: Migdal-Eder{as}: Kaimenės bokštas, – senas vietovardis (žr. Pr 35,21). Čia juo simboliškai pavadinama Jeruzalė.
3Mch 4,10: ... nes dabar ... iš tavo priešų rankų: turbūt vėlesnis intarpas į pranašo Michėjo žodžius, išsipildžius pranašystei apie Babilono tremtį. Pranašas tremtį laiko Dievo priemone savo tautai nugryninti ir atkurti.
4Mch 4,14: Bat-Gadera: Mūru apsaugota mergaitė, – kitas simboliškas Jeruzalės vardas, – tuomet ją buvo apgulę asirai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 4