BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 3

 Michėjo knyga
  
 Pranašas pasmerkia tautos vadus
  
Mch 3

1 Aš tariau:

– Klausykitės jūs, Jokūbo vadai,

jūs, Izraelio namų valdovai!

Jūs turėtumėte žinoti, kas teisinga!

2 Bet jūs nekenčiate, kas gera,

ir mylite, kas pikta,

jūs lupate nuo mano žmonių odą

ir raumenis nuo jų kaulų.

3 Jūs ėdate mano tautos kūną, –

plėšiate jų odą,

laužote jų kaulus,

kapojate juos kaip puode,

lyg mėsą katile.

4 Kada nors jie šauksis VIEŠPATIES,

bet jis neatsilieps, –

paslėps nuo jų savo veidą tuo metu,

nes jie nedorai elgiasi.

5 [i1]Taip kalbėjo VIEŠPATS apie pranašus,

klaidinančius mano tautą,

šaukiančius: „Taika“, –

kai turi ką nors pavalgyti,

bet skelbiančius karą tiems,

kurie nieko nekiša jiems į burnas.

6 Todėl bus jums naktis, –

negalėsite regėti,

ir bus jums tamsu, –

negalėsite burti.

Pranašams nusileis saulė,

aptems jiems diena.

7 Regėtojai bus sugėdinti,

žyniai apstulbinti, –

sumišę užsidengs lūpas,

nes iš Dievo nesulauks atsakymo.

8 Ogi aš –

aš esu pertekęs jėgų,

VIEŠPATIES dvasios, teisingumo ir drąsos

skelbti Jokūbui jo nusikaltimą

ir Izraeliui jo nuodėmę.

9 Klausykitės to, Jokūbo namų valdovai,

ir Izraelio namų vadai!

Jūs neapkenčiate teisingumo

ir iškraipote visa, kas tiesu!

10 Jūs statote Zioną krauju

ir Jeruzalę neteisingumu!

11 Jos valdovai teisia už kyšį,

jos kunigai moko už užmokestį,

jos pranašai buria už pinigą,

betgi jie šaukiasi VIEŠPATIES

ir sako: „Tikrai VIEŠPATS yra su mumis!

Nepasieks mūsų jokia nelaimė“.

12 Todėl per jūsų kaltę

Zionas taps ariamas laukas,

Jeruzalė virs griuvėsių krūva

ir Šventyklos kalnas – mišku apaugusia aukštuma.

  
Išnašos:
1Mch 3,5-3,8: Netikri pranašai pasmerkiami kone visose Pranašų knygose. Čia pranašas Michėjas juos apkaltina už pranašavimą ieškant sau naudos ir atlygio. Tikras pranašas kalba Dievo vardu, neieškodamas sau naudos ir atlygio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 3