BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 20

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 20

Apie prisikėlimą iš numirusių

27 Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: 28 „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. 29 Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. 30 Ją vedė antrasis, 31 paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. 32 Galiausiai mirė ir ta moteris. 33 Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“

34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, 35 o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. 36 Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[i3] bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. 37 O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. 38 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

39 Tuomet kai kurie Rašto aiškintojai atsiliepė: „Mokytojau, tu gerai išaiškinai!“ 40 Ir daugiau niekas nebedrįso jo klausinėti.

  
Išnašos:
1Lk 20,9-20,16: Tarnai – pranašai, sūnus – Kristus; piktieji vynininkai – išrinktosios tautos vadai, jį nužudysiantieji. Vynuogynas – Bažnyčia, kiti vynininkai – pagonių tautos.
2Lk 20,13: Mylimasis sūnus Biblijos kalba dažniausiai reiškia vienatinis sūnus.
3Lk 20,36: Būdami prisikėlimo vaikai – semitizmas, reiškiantis: būdami prisikėlę, būdami prisikėlimo dalininkai.
  
Paralelinės vietos:
Lk 20,1-8: Mt 21,23-27;Mk 11,27-33;
Lk 20,9-19: Mt 21,33-46;Mk 12,1-12;
Lk 20,20-26: Mt 22,15-22;Mk 12,13-17;
Lk 20,27-40: Mt 22,23-33;Mk 12,18-27;
Lk 20,41-47: Mt 22,41-45;Mk 12,35-37;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 20