BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 3

 Kunigų knyga
  
 Bendravimo aukos
  
Kun 3

1 „Jei kieno atnaša yra bendravimo auka[i1] ir jis atnašauja gyvulį iš jaučių bandos, turi atnašauti VIEŠPATIES akivaizdoje sveiką patiną ar sveiką patelę. 2 Jis uždės ranką savo atnašai ant galvos ir papjaus gyvulį prie Susitikimo palapinės įėjimo, o Aarono sūnūs – kunigai – išlaistys kraują ant aukuro šonų. 3 Tada iš bendravimo aukos jis atnašaus kaip ugnies atnašą VIEŠPAČIUI vidurius dengiančią riebiąją plėvę ir ant vidurių esančius taukus; 4 abudu inkstus su taukais, kurie yra ant jų prie paslėpsnių, ir kepenų lezgį,[i2] kurį jis išims drauge su inkstais. 5 Tada Aarono sūnūs pavers tai dūmais ant aukuro drauge su deginamąja auka, viršum malkų ant ugnies, kaip malonaus kvapo ugnies atnašą VIEŠPAČIUI.

6 Jei jo atnaša yra bendravimo auka VIEŠPAČIUI iš avių kaimenės, turi atnašauti sveiką patiną ar sveiką patelę. 7 Jei jis duoda avį kaip savo atnašą, atves ją VIEŠPATIES akivaizdon 8 ir uždės ranką atnašai ant galvos. Ji bus papjauta priešais Susitikimo palapinę, o Aarono sūnūs išlaistys jos kraują ant visų aukuro šonų. 9 Iš bendravimo aukos jis kaip auką VIEŠPAČIUI atnašaus ugnimi jos taukus: visą riebiąją uodegą,[i3] kuri turi būti atkirsta prie pat stuburo, vidurius dengiančią riebiąją plėvę ir taukus, kurie yra ant vidurių; 10 abudu inkstus su taukais, kurie yra ant jų prie paslėpsnių, ir kepenų lezgį, kurį jis išims drauge su inkstais. 11 Tada kunigas pavers visa tai dūmais ant aukuro kaip maisto ugnies atnašą VIEŠPAČIUI.

12 Jei jo atnaša yra ožka, atves ją VIEŠPATIES akivaizdon 13 ir uždės ranką jai ant galvos. Ji bus papjauta priešais Susitikimo palapinę, o Aarono sūnūs išlaistys jos kraują ant visų aukuro šonų. 14 Iš jos jis atnašaus kaip ugnies atnašą VIEŠPAČIUI vidurius dengiančią riebiąją plėvę ir visus taukus, kurie yra ant vidurių; 15 abudu inkstus drauge su taukais, kurie yra ant jų prie paslėpsnių, ir kepenų lezgį, kurį jis išims drauge su inkstais. 16 Tada kunigas visa tai pavers dūmais ant aukuro kaip maisto ugnies atnašą ugnimi maloniam kvapui.

Visi taukai priklauso VIEŠPAČIUI. 17 Šis yra amžinas įsakas visoms jūsų kartoms, kur tik jūs gyventumėte: nevalgysite nei jokių taukų,[i4] nei jokio kraujo“.

  
Išnašos:
1Kun 3,1: ... bendravimo auka: hebrajiškasis žodis šelamim yra įvairiai verčiamas: dėkojimo ... , draugystės ... , taikos ... . Tiksliai žodis turbūt reiškia įvykdymo {auką}. Žr. Pat 7,14. Bendravimo auka turėjo būdingą bruožą – šventas vaišes, kuriose aukotojas ir jo svečiai valgydavo paaukoto gyvulio mėsą. Žr. Kun 7,11-21.
2Kun 3,4: ... kepenų lezgį: kai kurie verčia riebiąją kepenų dangą.
3Kun 3,9: ... visą riebiąją uodegą: žr. Iš 29,22 paaiškinimą.
4Kun 3,17: ... jokių taukų: turima mintyje taukus, apie kuriuos kalbama 9-oje ir 14-oje eilutėje. Kitokius švarių gyvulių taukus izraeliečiams buvo leista valgyti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 3