BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 21

 Kunigų knyga
  
 Kunigystės šventumas
  
Kun 21

1 [i1][i2]VIEŠPATS tarė Mozei: „Kalbėk kunigams, Aarono sūnums, ir sakyk jiems:

'Nė vienas tenesuteršia savęs numirėliu iš savo giminių, 2 išskyrus artimiausius giminaičius – motiną, tėvą, sūnų, dukterį ir brolį. 3 Leista jam susiteršti ir seseria, kuri tebėra mergelė ir yra jam artima, nes ji dar nėra ištekėjusi. 4 Bet jis nesiterš artimaisiais, kurių giminaitis jis yra vedybomis; jais savęs nesiterš.

5 [i3]Jie savo viršugalvio plikai neskus, žandenų neapkirps ir savo kūne jokių įpjovimų nedarys. 6 Savo Dievui jie bus šventi ir Dievo vardo neišniekins, nes jie aukoja VIEŠPAČIUI ugnies atnašas, savo Dievo maistą.[i4] Todėl jie turi būti šventi.

7 Žmona jie neims moters, suterštos kekšyste, ar moters, kuri buvo vyro atleista. Jie yra šventi savo Dievui. 8 Elgsiesi su jais kaip su šventais, nes jie atnašauja maistą tavo Dievo, – jie bus ir tau šventi, nes aš, juos pašventęs VIEŠPATS, esu šventas. 9 Jei kunigo duktė suterštų save kekšyste, ji išniekintų ir savo tėvą. Ji turi būti sudeginta ugnyje.

10 Kunigas, esantis savo brolių vyriausias, ant kurio galvos buvo išlietas patepimo aliejus ir kuris buvo pašventintas vilkėti šventuosius drabužius, netaršys savo plaukų,[i5] neplėšys savo drabužių. 11 Jis neprieis prie jokio numirėlio; nesuterš savęs net savo tėvu ar motina. 12 Neišeis net iš šventovės, kad nesuterštų savo Dievo šventovės, nes, turėdamas ant savęs patepimo aliejų, jis yra pašventintas savo Dievui – man: aš esu VIEŠPATS. 13 Žmona jis gali imti tik moterį, kuri yra mergelė. 14 Našlės ar vyro atleistos moters, ar suterštos kekšyste – kekšės žmona jis negali imti. Jis turi imti žmona mergelę iš savo giminės, 15 kad nesuterštų savo palikuonių savo giminėje, nes aš, VIEŠPATS, jį pašventinu'“.

16 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 17 „Kalbėk Aaronui ir sakyk: 'Joks nesveikas vyras iš tavo palikuonių per visas jų kartas netiks atnašauti savo Dievo maistą. 18 Iš viso nė vienas nesveikas nebus tinkamas: joks aklas vyras ar raišas, joks vyras sužalotu veidu ar per ilga galūne, 19 joks vyras nulaužta koja ar nulaužta ranka, 20 ar kuprotas, ar neūžauga, ar su nesveika akimi, ar sergantis niežais, ar šašuotas, ar sutraiškytomis sėklidėmis. 21 Joks kunigo Aarono palikuonis, būdamas nesveikas, nebus tinkamas atnašauti VIEŠPATIES aukų ugnimi. Turėdamas trūkumą, jis nesiartins atnašauti savo Dievo maisto. 22 Savo Dievo maistą – ypač šventą ir šventąją dalį – jis gali valgyti. 23 Bet kadangi turi trūkumą, už užuolaidos neįeis ir prie aukuro nesiartins, kad nesuterštų mano šventų vietų, nes aš, VIEŠPATS, jas pašventinu'“.

24 Taip kalbėjo Mozė Aaronui, jo sūnums ir visiems izraeliečiams.

  
Išnašos:
1Kun 21,1: Šis skyrius apima nurodymus kunigams. Kunigų elgesį sąlygoja jų ypatinga būklė: kunigai yra šventi savo Dievui, t. y. atskirti ypatingai Dievo tarnybai.
2Kun 21,1-21,3: Kadangi gedulo apeigos liečia mirusiojo kūną, buvo tikima, jog jos daro žmogų apeigoms nešvarų (žr. Kun 10,6; Ez 24,15-18).
3Kun 21,5: Tokie kanaaniečių gedulo papročiai buvo uždrausti visiems izraeliečiams, o ypač kunigams. Žr. Kun 19,27-28.
4Kun 21,6: ... savo Dievo maistą: senovinė aukos samprata – atnašos yra Dievo maistas.
5Kun 21,10: ... netaršys savo plaukų
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 21