BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 4

 Laiškas kolosiečiams
  
Kol 4

Apaštalavimo dvasia

1 O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite Viešpatį danguje.

2 Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami; 3 melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš kalinamas, 4 kad sugebėčiau ją atskleisti taip, kaip privalau ją išsakyti.

5 Būkite protingi su mums svetimais žmonėmis; išnaudokite laiką. 6 Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti.

LAIŠKO PABAIGA

Asmeniniai pranešimai

7 Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mielas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis Viešpatyje. 8 Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. 9 Jis vyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų; jiedu papasakos jums visa, kas čia dedasi.

Sveikinimai ir linkėjimai

10 Jus sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus – dėl jo jau esate gavę nurodymų; jeigu jis atvyktų pas jus, priimkite jį. 11 Dar jus sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystei; jie yra tapę mano paguoda. 12 Jus sveikina jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumiasi už jus maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. 13 Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, laodikiečiais ir hierapoliečiais. 14 Sveikina jus mylimasis gydytojas Lukas ir Demas.[i1] 15 Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. 16 Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jus, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir laodikiečių bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos.[i2] 17 Taip pat pasakykite Archipui: „Žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai Viešpatyje!“

18 Sveikinimas, parašytas mano, Pauliaus, ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis!

  
Išnašos:
1Kol 4,14: Lukas – trečiosios evangelijos ir Apd autorius (žr. 2 Tim 4,11; Fm 24). Demas vėliau paliko Paulių (žr. 2 Tim 4,10).
2Kol 4,16: Spėjama, kad į Laodikėją buvo siųstas aplinkraštis Mažosios Azijos bažnyčioms, kurį mes turime kaip Laišką efeziečiams.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 4