BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 8

 Koheleto knyga
  
Koh 8

Išminčiai ir karalius

1 Kas gali lygintis su išminčiumi?

Kas kitas žino, kaip paaiškinti dalykus?

„Žmogaus išmintis taip apšviečia jo veidą,

kad sušvelnėja kieti jo veido bruožai“.

2 Kaip esi prisiekęs Dievui, vykdyk, ką karalius įsako. 3 Neskubėk išeiti iš karaliaus akivaizdos, nors tau reikalas ir labai nemalonus būtų, nes jis daro, kas tik jam patinka. 4 Kadangi karaliaus žodis yra galingas, tai kas jam gali sakyti: „Kodėl taip darai?“ 5 Kas paklūsta įsakymui, nepatiria jokios žalos. Išminčiaus širdis žino laiką ir nuosprendį, 6 nes kiekvienam dalykui yra ir laikas, ir nuosprendis. Savo didelei nelaimei žmogus 7 nežino to, kas įvyks, ir kas jam gali pasakyti, kaip tai įvyks? 8 Kaip žmogus negali suvaldyti vėjo ar pasilaikyti gyvybės alsavimo, taip jis negali nustatyti savo mirties dienos. Tas mūšis yra neišvengiamas, o nedorumas yra bejėgis išgelbėti savo šeimininką.

9 Visus tuos dalykus suvokiau svarstydamas visa, ką žmonės po saule daro, kai žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai.

Atpildo problema

10 [i1]Arba vėl, mačiau nedorėlius, išeinančius iš šventosios Vietos ir nešamus laidoti. Tuo tarpu tie, kurie dorai elgdavosi, buvo pamiršti. Tai irgi rūkas! 11 Kadangi bausmė už nedorus darbus ne tuoj ištinka, žmogaus širdis įsidrąsina daryti pikta. 12 Nusidėjėlis gali daryti pikta šimtą kartų ir vis tiek, ilgai gyventi. Žinau, kad bus gera bijantiems Dievo, nes jie garbina jo Artumą, 13 bet nebus gera nedorėliui. Savo dienų jis nepailgins kaip šešėlio,[i2] nes Dievo negarbina.

14 Žemėje pasitaiko ir kita paklaida. Doras žmogus kartais atlyginamas pagal nedorėlio darbus, o nedorėlis kai kada atlyginamas pagal gero žmogaus darbus. Tariau, kad tai irgi yra rūkas!

15 [i3]Užtat labai vertinu malonumą. Juk žmogui po saule nėra nieko geresnio kaip valgyti, gerti ir mėgautis gyvenimu, nes tai lydės jį triūsiant per visas jo gyvenimo dienas, kurias Dievas jam suteiks po saule.

Žmogaus likimas paslaptingas

16 Kai atsidėjau iš širdies mokytis išminties ir stebėti užsiėmimus, atliekamus žemėje, – apsieidamas net be miego dieną ir naktį, – 17 tada pamačiau, kad visa yra Dievo darbas. Iš tikrųjų žmogus negali išaiškinti viso vyksmo po saule. Nors ir stropiai triūstų ieškodamas, jis niekaip neišaiškins. Juk išminčiai, nors ir tariasi žiną, negali to išaiškinti.

  
Išnašos:
1Koh 8,10: Tekstas hebrajų kalba nėra aiškus.
2Koh 8,13: ... kaip šešėlio: žr. Koh 6,12.
3Koh 8,15: Žr. Koh 2,24; 5,19 paaiškinimus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 8