BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 6

 Koheleto knyga
  
Koh 6

Ribota pasitenkinimo vertė

1 Dar yra ir kitas žmogų labai slegiantis blogis, kurį mačiau po saule. 2 Dievas kartais suteikia žmogui tiek turtų, nuosavybės ir garbės, kad jam netrūksta nieko, ko jis trokšta, tačiau Dievas jam neleidžia iš to patirti malonumo. Jo vietoje svetimas žmogus patiria malonumą iš to. Tai irgi rūkas ir skaudus blogis! 3 [i1]Net jeigu žmogui gimtų šimtas vaikų ir jis gyventų daug metų, sulaukdamas senyvo amžiaus, bet jeigu jis pats savo turtais iki soties nepasinaudotų, man rodos, negyvas gimęs kūdikis būtų už jį laimingesnis. 4 Nors jis tik kaip rūkas ateina ir į tamsą išeina, nors jo vardą dengia tamsa ir jis neturi kapo, 5 nors jis saulės niekad nematė ir nieko nepažino, vis vien negyvas gimęs kūdikis ilsisi ramiau už aną. 6 Net jeigu žmogus ir dusyk po tūkstantį metų gyventų, bet nerastų pasitenkinimo: argi neina abu į vieną, tą pačią vietą?[i2]

7 Visi žmogaus triūso vaisiai yra jo burnai,[i3] tačiau jo troškimas niekad nebūna patenkintas. 8 Kuo tad geriau išmintingajam negu kvailajam? Kas vargšui iš to, kad jis moka gerai apsieiti su žmonėmis? 9 [i4]Geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką troškimu apčiuopi. Tai irgi rūkas bei vėjų vaikymas!

C. AUTORIAUS IŠVADOS

10 Kas tik įvyksta, jau seniai buvo numatyta ir buvo žinoma, kad įvyks. Žmogus tad negali ginčytis su stipresniu už save.[i5] 11 Dažnai kuo daugiau žodžių, tuo daugiau rūko. Kokia tad žmogui iš to nauda? 12 Kas gali žinoti, kas yra geriausia žmogaus gyvenime, per tas kelias jo gyvenimo dienas, kurios dingsta tarsi šešėlis? Arba kas gali pasakyti žmogui, kas po jo bus po saule?

  
Išnašos:
1Koh 6,3: Hebrajai labai vertino didelę šeimą, ilgą gyvenimą ir garbingas laidotuves. Mirti jaunystėje nesukūrus šeimos ir nebūti palaidotam buvo laikoma skaudžia nelaime.
2Koh 6,6: ... argi neina abu į vieną, tą pačią vietą?: į kapą.
3Koh 6,7: ... triūso vaisiai yra jo burnai: norui valgyti, t. y. kūnui.
4Koh 6,9: Tai, ką turi, yra vertingesnis dalykas, negu tai, ko nori, nes norai ne visuomet išsipildo.
5Koh 6,10: ... su stipresniu už save: Dievas yra už žmogų stipresnis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 6