BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Judo laiškasSkyrius: 1

 Judo laiškas
  
Jud 1

Apaštalų mokslas

17 O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų.

Meilės pareigos

20 Bet jūs, mylimieji, statykite save ant savo švenčiausiojo tikėjimo! Melskitės Šventojoje Dvasioje! 21 Išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. 22 Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti;[i7] 23 kitus gelbėkite, traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnu suteršto drabužio.

Pabaiga

24 Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, 25 vieninteliam Dievui, mūsų Gelbėtojui, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia prieš visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais! Amen.

  
Išnašos:
1Jud 1,5: Žr. Sk 14, 26-35; 1 Kor 10,5.
2Jud 1,7: Ne tokį kūną: kalbama apie prigimčiai priešingas (sodomines) ištvirkimo nuodėmes.
3Jud 1,8: Viešpatystę – Kristų. Šlovingieji – būtybės, kurios atstovauja Dievo šventumui, čia greičiausiai angelai.
4Jud 1,9: Pasakojimas apie arkangelo kovą su velniu paimtas iš žydų apokrifinio rašto Mozės paėmimas į dangų.
5Jud 1,11: Kainas nužudė savo brolį Abelį (žr. Pr 4,7); žynys Balaamas norėjo prakeikti izraelitus, išėjusius iš Egipto (žr. Sk 22); Korė buvo sukėlęs maištą prieš Mozę (žr. Sk 16). Plg. 2 Pt 2,16 paaiškinimą.
6Jud 1,14: Citata iš ST laikų knygos apie Henochą (1,9), neįeinančios į Šventojo Rašto sudėtį.
7Jud 1,22: Plg. Jok 5,19-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Judo laiškasSkyrius: 1