BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 12

 Jozuės knyga
  
 Nugalėtųjų karalių sąrašas
  
Joz 12

1 [i1]Šie yra krašto karaliai, kuriuos izraeliečiai nugalėjo ir užėmė jų žemes.

Į rytus nuo Jordano, nuo Arnono slėnio iki Hermono kalno, įskaitant rytinę Arabos dalį: 2 amoriečių karalių Sihoną, gyvenusį Hešbone ir valdžiusį Gileado dalį – nuo Aroerio Arnono slėnio pakraštyje ir paties slėnio iki Jaboko slėnio bei amoniečių krašto ribos – 3 ir rytinę Arabą iki Kineroto jūros, o pietų link, per Bet-Ješimotus Pisgos šlaitų papėdėje rytiniame šone, žemyn iki Arabos jūros, tai yra Mirties jūros. 4 Taip pat ir žemę Bašano karaliaus Ogo – vieno iš paskutinių refaimų, – gyvenusio Aštarote ir Edreije 5 ir valdžiusio Hermono kalną, Saleką, visą Bašaną iki gešuriečių bei maakatiečių ribos, ir pusę Gileado iki Hešbono karaliaus Sihono ribos. 6 Juos nugalėjo VIEŠPATIES tarnas Mozė ir izraeliečiai; VIEŠPATIES tarnas Mozė atidavė jų kraštą kaip paveldą Reubeno ir Gado giminių bei pusės Manaso giminės žmonėms.

7 Šie yra krašto karaliai, kuriuos Jozuė ir izraeliečiai nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje – nuo Baal-Gado Libano slėnyje iki Halako kalno, dunksančio virš Seiro srities. Jozuė atidavė jų žemę Izraelio giminėms kaip paveldą pagal jų padalas 8 aukštumų srityje, Šefeloje, Araboje, šlaituose, dykumoje ir Negebe, – {žemes} hetitų, amoriečių, kanaaniečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Jų buvo:

9 Jericho karalius vienas

Ai, esančio prie Bet-Elio,

karalius vienas

10 Jeruzalės karalius vienas

Hebrono karalius vienas

11 Jarmuto karalius vienas

Lachišo karalius vienas

12 Eglono karalius vienas

Gezerio karalius vienas

13 Debiro karalius vienas

Gederio karalius vienas

14 Hormos karalius vienas

Arado karalius vienas

15 Libnos karalius vienas

Adulamo karalius vienas

16 Makedos karalius vienas

Bet-Elio karalius vienas

17 Tapuaho karalius vienas

Hefero karalius vienas

18 Afeko karalius vienas

Lašarono karalius vienas

19 Madono karalius vienas

Hazoro karalius vienas

20 Šimron-Merono karalius vienas

Achšafo karalius vienas

21 Taanacho karalius vienas

Megido karalius vienas

22 Kedešo karalius vienas

Jokneamo Karmelyje

karalius vienas

23 Doro Nafat-Dore karalius vienas

Gojimų Galilėjoje karalius vienas

24 Tirzos karalius vienas

Iš viso trisdešimt vienas karalius.

  
Išnašos:
1Joz 12,1-12,24: Šis skyrius, įterptas tarp dviejų Jozuės knygos dalių – 1-11 ir 13-24 skyrių, yra panašus į Egipto ir Asirijos karalių paminklinius įrašus. Turbūt jis buvo nurašytas iš panašaus izraeliečių oficialaus įrašo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 12