BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 40

 Jobo knyga
  
 Jobai, jau metas, kad tu man atsakytum
  
Job 40

1 Atsakydamas Jobui, VIEŠPATS tarė:

2 „Argi priekaištų ieškotojas bylinėsis su Visagaliu?

Kas tik ginčijasi su Dievu, turi atsakyti“.

3 Jobas atsakė VIEŠPAČIUI. Jis tarė:

4 „Štai esu menkutis! Ką galiu tau atsakyti?

Užsiimu sau ranka burną.

5 Nors kartą kalbėjau, nebekalbėsiu;

nors dusyk, daugiau to nebedarysiu“.

6 Tada iš audros VIEŠPATS Jobui dar kartą atsakė:

7 „Susijuosk diržu strėnas kaip vyras;

aš tave klausiu, ir tu man atsakyk!

8 Argi tu paneigsi net mano teisingumą?

Nejau mane pasmerksi, kad pats būtum pateisintas?

9 Argi tavo ranka kaip Dievo

ir gali griausti tokiu balsu kaip jis?

10 Jei taip, pasipuošk didybe ir orumu,

apsirenk garbe ir spindesiu.

11 Duok valią savo pykčio įniršiui,

pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų ir jį pažemink.

12 Taip, pažvelk į kiekvieną išdidų žmogų, pažemink jį;

sumindyk nedorėlius ten, kur jų yra.

13 Palaidok juos visus drauge žemėje,

užrakink juos tamsiajame mirusiųjų pasaulyje.

14 Tada ir aš pripažinsiu tau,

kad tavo dešinė gali tave išgelbėti.

15 Pagalvok apie Begemotą,[i1]

kurį padariau kaip ir tave;

jis ėda žolę kaip jautis.

16 Štai jo jėga šlaunyse,

jo galybė pilvo raumenyse.

17 Savo uodegą jis padaro kietą kaip kedras,

raumenys jo šlaunų suausti į viena.

18 Jo kaulai yra kaip vario vamzdžiai,

galūnės tarsi geležinės lazdos.

19 Jis yra pirmasis didžiųjų Dievo darbų –

tik jo Kūrėjas gali traukti prieš jį kalaviją.

20 Juk žolės jam duoda kalnai,

kur visi laukų žvėrys smaginasi.

21 Po lotosais jis guli

pelkės nendrių prieglobstyje.

22 Lotosai slepia jį ūksme,

upelio gluosniai jį priglaudžia.

23 Net kai upė patvinsta, jis neišsigąsta;

išlieka ramus, nors Jordanas tekėtų į nasrus.

24 Kas gali pagauti jį kabliais

ar perverti jo šnerves vąšu?

25 Argi gali pagauti meškere Leviataną[i2]

ar surišti jo nasrus virve?

26 Argi gali įverti virvę jam į šnerves,

kabliu nasrus perdurti?

27 Argi jis maldaus tavęs, kad paleistum,

gerinsis tau švelniais žodžiais?

28 Argi jis sudarys sandorą su tavimi,

ar priimsi jį kaip amžiną vergą?

29 Argi žaisi su juo kaip su paukščiu,

ar laikysi jį pririštą savo merginų pramogai?

30 Argi derėsis dėl jo prekiautojai,

ar išsidalys jį pirkliai?[i3]

31 Argi gali prismaigstyti jam odą žeberklų

ar jo galvą žūklės iečių?

32 Kartą kėlęs prieš jį ranką,

atsimink kovą ir daugiau nebandyk!“

  
Išnašos:
1Job 40,15: ... Begemotą: hipopotamą. Begemotas yra ir pabaisa, ir mitologinis chaoso bei blogio simbolis.
2Job 40,25: ... Leviataną: krokodilą. Leviatanas yra ir jūros pabaisa, vaizduojanti chaosą. Žr. Job 3,8; 26,13; Ps 74,14. Dievo akyse jis yra tik žaislas. Žr. Ps 104,26.
3Job 40,30: ... pirkliai: pažodžiui kanaaniečiai. Kanaaniečiai buvo laikomi gerais pirkliais. Užtat jų vardas ir ženklino pirklius. Žr. Pat 31,24. Šios eilutės prasmė tokia: krokodilas yra pernelyg galingas Dievo kūrinys, kad galėtų būti parduodamas kaip paprasta žuvis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 40