BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 35

 Jobo knyga
  
 Dievas viršija žmogaus akiračius
  
Job 35

1 Elihu'as tęsė kalbą ir tarė:

2 „Argi manai, kad teisinga sakyti:

'Esu teisus Dievo akyse?'

3 Jei tu klaustumei: 'Kokia man iš to nauda?

Ką laimėjau nenusidėdamas?'

4 Žinau, kokiais žodžiais tau atsakyti[i1]

tau ir tavo bičiuliams, esantiems su tavimi.

5 Pasižiūrėk į dangų ir pamatyk!

Pastebėk, kaip aukščiau už tave yra debesys!

6 Jeigu nusidedi, ką jam pakenki?

Net jeigu tavo kalčių ir daug, kaip jį paveiki?

7 Jeigu esi teisus, ką jam duodi,

ką jis gauna iš tavo rankos?

8 Panašų į tave žmogų paveikia tavo nedorumas

ir kitus mirtinguosius tavo teisumas.

9 Ir jie dejuoja sunkios priespaudos slegiami,

šaukiasi pagalbos galingųjų engiami.

10 Bet nė vienas nesako: 'Kur yra Dievas, mano Kūrėjas,

kuris duoda jėgų tamsią naktį,

11 kuris pamoko mus daugiau negu žemės žvėris,

daro mus išmintingesnius už padangių paukščius?'

12 Nors jie šaukiasi, bet jis neatsako,

nes jie išdidūs ir nedori žmonės.

13 Bet tuščia sakyti, kad Dievas negirdi

ar kad Visagalis nepasižiūri.

14 [i2]Nors tu sakai, kad jo nematai,

prieš jį turi bylą ir jo lauki!

15 Bet dabar tu manai, kad Dievas nebaudžia

ir mažai tekreipia dėmesio į nuodėmę.

16 Bergždžia tau, Jobai, aušinti burną;

aišku, kad nežinai, ką sakai“.

  
Išnašos:
1Job 35,4: Kokiais žodžiais tau atsakyti: Elihu’as remiasi Jobo pareiškimu, kad nekaltieji kenčia tiek pat, kiek ir nedorėliai. Žr. taip pat Job 22,2-3.
2Job 35,14-35,16: Hebrajiškasis šių eilučių tekstas nėra aiškus. Atrodo, jog norima pabrėžti, kad Jobas turėtų suvokti Dievo abejingumą esant tik tariamą. Kadangi Jobas to nesuvokė, Dievas jį nubaus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 35