BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 32

 Jobo knyga
  
 F. ELIHU'O KALBOS
  
 Elihu'as įsikiša į pokalbį
  
Job 32

1 Taigi tie trys vyrai nustojo ginčytis su Jobu, kadangi jis laikė save teisiu. 2 Tada Elihu'as,[i1] sūnus Barachelio Buzito, iš Ramo klano, nebepajėgė suvaldyti savo pykčio. Jis niršo ant Jobo, nes šis laikė teisiu save, o ne Dievą; 3 jis niršo ir ant trijų Jobo bičiulių, nes jie nebuvo radę atsakymo, nors ir tvirtino, kad Jobas yra kaltas. 4 Kadangi tie vyrai buvo vyresni už jį, Elihu'as nesiryžo kreiptis į Jobą. 5 Betgi pamatęs, kad anų trijų vyrų burnos neranda atsakymo, nebepajėgė suvaldyti savo pykčio.

6 Elihu'as, Barachelio Buzito sūnus, atsakė:

„Esu jaunas, o jūs esate seni.

Užtat nedrįsau ir bijojau

pasakyti jums savo nuomonę.

7 Maniau: 'Tekalba metai,

temoko žilagalviai išminties'.

8 Bet iš tikrųjų žmogaus dvasia,

Visagalio alsavimas suteikia jam supratimo.

9 Nei žili plaukai padaro išmintingą,

nei seniūnai visad supranta, kas teisinga.

10 Tad ir sakau: 'Pasiklausykite manęs,

ir aš pasakysiu savo nuomonę'.

11 Štai aš laukiau jūsų žodžių,

klausiausi jūsų išmintingų posakių,

jums stengiantis rasti teisingą atsakymą.

12 Sukaupiau visą savo dėmesį,

bet, tikėkit manimi, nė vienas jūsų neparodė,

kad Jobas neteisus,

nė vienas jūsų nepaneigė, ką Jobas sakė.

13 Kaip tad galite sakyti: 'Radome išmintį?'[i2]

Dievas jam atsakys, o ne žmogus!

14 Ne man jis buvo išdėstęs savo bėdas,

bet aš jam neatsakysiu jūsų žodžiais“.

15 Sutrikę daugiau ką pasakyti jie nebegali;

jiems trūksta žodžių.

16 Laukiau, kol jie nustos kalbėti, –

kol jie pabaigs ir nieko nebesakys.

17 Dabar aš atvirai išklosiu savo nuomonę

ir pareikšiu, ką aš žinau.

18 Juk man žodžiai liejasi per kraštus,

mano dvasia verčia mane.

19 Štai mano vidus kaip vynas,

ieškantis angos atsidvėsti,

kaip nauji vynmaišiai, gatavi plyšti.

20 Turiu kalbėti, kad galėčiau prasivėdinti,

atverti lūpas ir atsakyti.

21 Nebūsiu šališkas nė vienam,

negirsiu jokio žmogaus.

22 Juk girti aš nemoku, o jeigu girčiau –

mano Kūrėjas tikrai man galą padarytų!

  
Išnašos:
1Job 32,2: ... Elihu{as}: hebrajiškai El-i-hu, t. y. Dievas mano {jis} yra. Šis pokalbio dalyvis buvo iš Buz{o}, kuris, anot Jeremijo (žr. Jer 25,23), buvo prie Temos ir Dedano šiaurinėje Arabijoje. Šis jaunas vyras karštai ir nekantriai bara Jobą už jo drąsą galynėtis su Dievu bei tris Jobo bičiulius, nepajėgusius Jobui atsakyti. Jam rūpi ginti visapusišką Dievo teisingumą ir išsamiau paaiškinti, kodėl žmogus kenčia. Nors jo atpildo samprata yra panaši į trijų Jobo bičiulių, jis išsamiau aptaria kančios vaidmenį Dievo plane.
2Job 32,13: Radome išmintį ... : Jobo kalbose? Jobo knygos išmintis lieka paslaptis visiems, išskyrus Dievą (žr. Job 28,23).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 32