BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 28

 Jobo knyga
  
 Poema apie išmintį. Išmintis nepasiekiama
  
Job 28

1 [i1]Juk yra sidabro kasyklų

ir vietų auksui valyti.

2 Geležis paimama iš žemės,

o varis sodrinamas iš rūdos.

3 Žmogus įveikia tamsą,

kasa žemės gelmėse rūdą niūrioje tamsoje.

4 Įrengia kasyklas toli nuo gyvenvietės,

tuo keliu nekeliauja niekas,

toli nuo žmonių ten darbuojasi,

tabaluodami ant virvių.

5 Žemės, iš kurios ateina duona,

gelmės yra tarsi ugnies nuniokotos.

6 Jos akmenyse slypi safyrai

ir jos dulkės turi aukso.

7 Kelio ten nežino joks plėšrus paukštis,

sakalo akis jo nėra mačiusi.

8 Išdidūs žvėrys nėra juo takus mynę,

liūtas nėra juo vaikščiojęs.

9 Žmogus susidoroja su titnagu,

išgriauna kalnus iš pamatų.

10 Prakerta tunelius uolose,

jo akis pastebi visa, kas brangu.

11 Ištiria upių šaltinius,

visokias paslaptis išaiškina.

12 Bet iš kur ateina išmintis?

Kur slypi suvokimo galia?

13 Kaip žmogui rasti į ją kelią,

kad gyvųjų krašte jos nėra?

14 Bedugnė sako: „Čia jos nėra!“

Jūra sako: „Aš jos neturiu!“

15 Už auksą jos nenupirksi,

jos kainos sidabru nepasversi.

16 Jos neįperka nei Ofyro auksas,

nei brangieji oniksai, nei safyrai.

17 Auksas ir stiklas jai neprilygsta,

nei į auksinius indus neišmainoma.

18 Koralo ir krištolo neverta nė minėti,

nes išminties kaina viršija net ir perlus.

19 Etiopijos topazas negali su ja lygintis,

net gryniausias auksas jos neatsveria.

20 Iš kur tad ateina išmintis?

Kur yra supratimo buveinė?

21 Nuo visų gyvųjų akių ji uždengta,

nuo padangių paukščių ji paslėpta.

22 Prapultis ir Mirtis sako:

„Savo ausimis tik gandą apie ją tegirdėjome“.

23 Vien Dievas kelią į ją težino,

jis težino josios buveinę.

24 Juk jis mato žemės pakraščius

ir stebi visa po dangumi.

25 Kai jis davė vėjams jėgą

ir padalijo vandenis saiku;

26 kai jis davė lietui įstatus

ir nustatė kelią perkūnijai,

27 tada jis matė ją ir jos vertę,

ją ištyrė ir davė jai vietą.

28 O žmogui jis tarė: „Tikėk manimi,

pagarbi Viešpaties baimė yra išmintis.

Gręžtis nuo pikto yra supratimas“.

  
Išnašos:
1Job 28,1-28,28: Šis skyrius neturi nei įprastinio įvado, nei kreipinio į pokalbio dalyvius. Užtat dažnai jis laikomas tiltu, arba Jobo pokalbio su bičiuliais pertrauka. Viena perdėm aišku: žmogus gali rasti brangakmenių giliai žemėje, bet išminties surasti nepajėgia, nes ją turi Dievas. Vien Dievas žino kelią į išmintį!
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 28