BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 26

 Jobo knyga
  
 Jobas atsako Bildadui
  
Job 26

1 [i1]Tada Jobas atsakė. Jis tarė:

2 „Kaip tu padėjai bejėgiam žmogui

ir palaikei ranką netekusiam jėgų!

3 Kaip tu patarinėjai neišmintingam žmogui

ir davei daug gero patarimo!

4 Kieno patariamas tu sakei žodžius

ir kieno alsavimas išėjo iš tavęs?

5 Mirusiųjų šešėliai[i2] dreba po žeme,

vandenys ir jų gyvūnai baimės apimti.

6 Nuogas guli prieš Dievą Šeolas,[i3]

uždangos neturi Prapulties vieta[i4].

7 Dievas padeda šiaurinį skliautą[i5] į tuštumą,

pakabina žemę ant nieko.

8 Jis uždaro lietaus vandenis savo debesyse,

tačiau nuo jų debesis neperplyšta.

9 Jis paslepia mėnulio veidą,

išskleisdamas virš jo savo debesį.

10 Jis nubrėžė ratą[i6] ant vandenų veido,

užbrėžė ribą tarp šviesos ir tamsos.

11 Dangaus skliauto šulai dreba,

apstulbinti griausmingo jo pagrūmojimo.

12 Savo galybe jis nutildė jūrą,

savo sumanumu sunaikino pabaisą Rahabą.[i7]

13 Jo vėjas iššlavė padanges,

jo ranka pervėrė suktąjį slibiną.[i8]

14 Štai tik jo galybės užuominos,

mes tik jos šnabždesį teišgirstame.

Kas gali suvokti jo galybės griausmą?“

  
Išnašos:
1Job 26,1-26,14: Kai kurie aiškintojai laiko šiuos Jobo žodžius atsakymu Zofarui. Žr. Job 27,13-21. Šiuo atveju jie būtų poemos 28-ojo skyriaus įvadas.
2Job 26,5: Mirusiųjų šešėliai ... : žmonės po mirties Šeole. Žr. Ps 6,6; 88,11.
3Job 26,6: ... Šeolas: mirusiųjų buveinė. Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
4Job 26,6: Prapulties vieta: hebrajiškai Abadon{as}. Šeolo sinonimas. Žr. Job 28,22; Apr 9,11.
5Job 26,7: ... šiaurinį skliautą: sinonimas dangaus skliautui – dangui – ženklinti.
6Job 26,10: ... ratą: jūros akiratį.
7Job 26,12: ... Rahabą: žr. Job 9,13; taip pat Ps 89,11 paaiškinimą.
8Job 26,13: ... suktąjį slibiną: žr. Iz 27,1; Job 3,8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 26