BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 17

 Jobo knyga
  
Job 17

1 „Mano jėgos palaužtos, mano dienos baigiasi,

manęs laukia kapas!

2 Iš tikrųjų tik pajuoka lydi mane,

mano akys apkartusios naktį praleidžia.

3 [i1]Užsidėk užstatą už mane,

nes kas kitas paduos man ranką?

4 Tu taip užsklendei jų širdį,

kad jie nebegali galvoti,

todėl neleisk jiems manęs nugalėti.

5 Žmogus kviečiasi bičiulius į vaišes,

o tuo tarpu jo vaikų akys aptemusios nuo bado!

6 Jis visiems padarė mane priežodžiu,

esu tarsi žmogus, kuriam spjaunama į veidą.

7 Man akys aptemo nuo širdgėlos;

visi mano sąnariai yra kaip šešėlis.

8 Dorus žmones tai stebina;

nekaltasis piktinasi nedorėliu.

9 Tačiau teisusis laikosi savojo kelio;

žmogus švariomis rankomis vis stiprėja.

10 [i2]Eikite šen tad, jūs visi, vėl mane pulkite, –

išmintingo žmogaus tarp jūsų nerasiu nė vieno!

11 [i3]Pasibaigė mano dienos,

sudužo mano svajonės,

nutrauktos mano širdies stygos.

12 Tokie žmonės sako, kad naktis yra diena.

'Šviesa, – jie sako, – yra arti tamsos!'

13 Jei turiu laikyti Šeolą savo buveine,

jei klojuosi guolį tamsybėje,

14 jei sakau Duobei: 'Tu mano tėvas!'

ir kirmėlėms: 'Jūs mano motina!' 'Mano sesuo!' –

15 kur tad glūdi mano viltis?

Ar kas gali matyti už mane viltį?

16 Ar nužengs ji į Šeolą?

Ar nužengsime drauge į dulkes?“

  
Išnašos:
1Job 17,3: Jobas kreipiasi į Dievą.
2Job 17,10: Jobas kreipiasi į savo tris bičiulius.
3Job 17,11-17,16: Jobas mąsto apie mirtį. Panašiai baigiasi ir kiti Jobo atsakymai. Žr. Job 7,21; 10,21-23.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 17