BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 16

 Jobo knyga
  
 Jobas atsako Elifazui
  
Job 16

1 Tada Jobas atsakė. Jis tarė:

2 „Kaip dažnai tokių dalykų aš esu girdėjęs,

visi jūs esate apgailėtini guodėjai!

3 Argi nėra galo tuštiems žodžiams?

Kokia liga verčia tave taip save ginti?

4 Ir aš galėčiau kalbėti kaip jūs,

jei būtumėte mano vietoje.

Galėčiau jus priblokšti žodžiais

ir pakraipyti galvą iš užuojautos.

5 Galėčiau jus padrąsinti žodžiais,

ir mano lūpų paguoda palengvintų jūsų skausmą.

6 Nuo kalbų mano skausmas nepalengvėja,

o jeigu tylėčiau, ar jis kiek palengvėtų?

7 Iš tikrųjų nuvargino mane Dievas,

nusiaubė visus manuosius.

8 Mano odą jis ištiko raukšlėmis, –

jos yra tarsi liudytojai prieš mane;

mano liesumas ateina kaip liudytojas

ir liudija prieš mane.

9 Įpykęs jis mane drasko ir persekioja,

dantimis ant manęs griežia;

piktai akimis mane varsto mano priešininkas.

10 Išsižioję spokso į mane žmonės,

tyčiodamiesi kerta man į žandą

ir būriuojasi mane pulti.

11 Dievas atiduoda mane neteisiam žmogui,

meta mane į nedorųjų nagus.

12 Gyvenau ramybėje, kol jis manęs nesugurino;

nutvėręs už sprando, sutrupino į gabalus,

pasidėjo mane kaip taikinį

13 ir leidžia į mane strėles iš visų pusių.

Perduria mano inkstus

ir nerodo pasigailėjimo;

mano tulžį išlaisto žemėje.

14 Žeidžia mane žaizda prie žaizdos,

puola mane kaip galiūnas.

15 Užsivilkau ašutinę ant odos,

sėdžiu čia dulkėse nugalėtas.

16 Mano veidas paraudo nuo ašarų,

pajuodo mano akių vokai,

17 nors pikto nėra mano rankose

ir mano malda Dievui yra nuoširdi.

18 [i1], žeme, neuždenk mano kraujo,

teneranda ramios vietos mano šauksmas!

19 Štai net dabar mano liudytojas[i2] yra danguje, –

tas, kuris laiduoja už mane, yra aukštybėse.

20 Mano bičiuliai mane niekina;

mano akys lieja ašaras Dievui.

21 Tebūna jis žmogaus ir Dievo teisėju,

tarsi žmogaus ir jo bičiulio.

22 Juk dar praeis keletas metų,

ir aš nueisiu keliu, kuriuo nebegrįžtama“.

  
Išnašos:
1Job 16,18: Kaip nekaltųjų kraujas šaukiasi dangaus keršto (žr. Pr 4,10; Ez 24,6-9), taip Jobo kančia reikalauja atpildo.
2Job 16,19: ... liudytojas: nuoroda arba į Dievą, arba į ką nors danguje. Pirmuoju atveju Jobas šaukiasi Dievo prieš Dievą, kad būtų žmogaus ir Dievo teisėju. Antruoju atveju – tas, kuris laiduoja už {jį} ... aukštybėse, galėtų būti angelas (žr. Job 5,1; 33,23; ir taip pat Job 9,33).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 16