BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 13

 Jobo knyga
  
Job 13

1 „Tikėk[i1] manimi, savo akimis visa tai regėjau,

savo ausimis tai girdėjau ir suvokiau.

2 Ką jūs žinote, tą ir aš žinau.

Už jus nesu menkesnis.

3 Vis dėlto kalbėsiu Visagaliui, –

aš noriu ginti savo bylą pas Dievą.

4 Juk jūs glaistote melu,

visi esate beverčiai gydytojai!

5 O, kad jūs išvis tylėtumėte,

tai būtų jūsų išmintis!

6 Išgirskite tad mano bylą,

išklausykite mano lūpų priekaištus.

7 Argi kalbėsite už Dievą jūs klaidingai,

kalbėsite už jį su apgaule?

8 Argi rodysite jam šališkumą, ginsite bylą už Dievą?

9 Argi išeis jums į gera, kai jus ištirs?

Nejau galite jį apgauti,

kaip žmogus žmogų apgauna?

10 Jis tikrai jus išbars,

jeigu jūs savo širdyje esate jam šališki.

11 Argi jo didybė jūsų nebaugins

ir jo klaikas jūsų neapims?

12 Jūsų pamokymai – patarlės, semtos iš pelenų,

o jūsų atsakymai – molio krūvos.

13 Tad patylėkite, išsakysiu, ką manau.

Nesvarbu, kas man atsitiks.

14 [i2]Dantyse nešiu savo kūną

ir ant delno pasidėsiu gyvastį.

15 Nors jis ir gali mane užmušti,

tačiau juo pasitikiu,

prieš jį savo kelius ginsiu.

16 Aš būsiu Dievo akivaizdoje, ir jis mane išgelbės,

nes nedoras žmogus nedrįstų stotis prieš Dievą.

17 Dėkitės tad į širdį mano žodžius,

tebūna jūsų ausyse tai, ką pasakiau.

18 Štai aš paruošiau savo bylą

ir žinau, kad būsiu išteisintas.

19 Kas nori stoti į teismą prieš mane?

Sutinku iš anksto būti nutildytas ir mirti!

20 [i3]Tik suteik man du dalykus,

tuomet nesislėpsiu nuo tavojo veido.

21 Atitolink savo ranką nuo manęs ir neleisk,

kad tavo klaikas mane gąsdintų.

22 Tada šauk, ir aš atsakysiu;

ar leisk man pirmam kalbėti ir tu man atsakyk.

23 Kiek yra mano kalčių ir nuodėmių?

Parodyk man mano nusižengimą ir mano nuodėmę.

24 Kodėl slepi savo veidą

ir elgiesi su manimi kaip su priešu?

25 Nejau nori gąsdinti vėjo blaškomą lapą

ir pulti vieną sausą šiaudą?

26 Juk meti man karčius apkaltinimus

ir baudi mane už jaunystės kaltes.

27 Mano kojas įdėjai į trinką,

stebi visus mano takus

ir nustatai ribą mano pėdsakams.

28 Žmogus sudūlėja kaip puvėsis,

tarsi kandžių suėstas drabužis“.

  
Išnašos:
1Job 13,1-13,12: Jobas kaltina savo bičiulius už tai, kad jie melagingai kalba už Dievą, naudodami nuvalkiotas frazes – patarles, imtas iš pelenų.
2Job 13,14: Antroji šios eilutės dalis yra įprastas Šventojo Rašto posakis ženklinti veiksmui, kuriuo žmogus stato savo gyvybę į pavojų. Žr. Ts 12,3; 1 Sam 19,5; 28,21; Ps 119,109. Jobas taip įsitikinęs, jog yra nekaltas, kad rizikuoja savo gyvybe, eidamas į teismą su Dievu.
3Job 13,20: Nuo čia iki 14-ojo skyriaus galo Jobas gina savo bylą, kreipdamasis į Dievą, o ne į savo bičiulius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 13