BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 8

 Evangelija pagal Joną
  
Jn 8

21 Jėzus vėl jiems kalbėjo:

„Aš pasitrauksiu,

o jūs ieškosite[i5] manęs

ir numirsite savo nuodėmėje.

Kur aš einu,

jūs negalite nueiti“.

22 Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: 'Kur aš einu, jūs negalite nueiti'?“

23 Jėzus atsakė:

„Jūs esate iš pažemių,

o aš esu iš aukštybės.

Jūs – iš šio pasaulio,

o aš – ne iš šio pasaulio.

24 Dėl to aš jums sakiau,

kad jūs numirsite savo nuodėmėse.

Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, –

jūs numirsite savo nuodėmėse“.

25 Tuomet jie paklausė: „Kas gi tu toks esi?“ Jėzus atsakė:

„Kaip tik tas, ką aš jums sakau![i6]

26 Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir smerkti,

bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas,

ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“.

27 Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie Tėvą.

28 O Jėzus tęsė:

„Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, –

suprasite, kad Aš Esu[i7]

ir kad nieko nedarau iš savęs,

bet skelbiu vien tai,

ko mane Tėvas išmokė.

29 Mano Siuntėjas yra su manimi;

jis nepaliko manęs vieno,

nes visuomet darau, kas jam patinka“.

30 Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.

  
Išnašos:
1Jn 8,3-8,11: Daug aiškintojų mano, kad ši pastraipa turėtų eiti po Lk 21,38. Jos mintys ir stilius labai artimi Lukui – Kristaus romumo evangelistui.
2Jn 8,5: Jei Jėzus pasakys: Paleiskite, bus galima jį apkaltinti prieštaravimu Mozės Įstatymui. Jei pritars: Užmuškite, bus galima skųsti romėnų valdžiai, kuri nepripažino mirties bausmės už svetimavimą. Jėzus atsako išmintingai ir gailestingai, sugėdina piktavalius skundikus, įkvepia nusidėjėlei pasiryžimą daugiau nebenupulti.
3Jn 8,15: Neteisiu = nesmerkiu (tokia semitų vartosena).
4Jn 8,17: Dviejų asmenų – pažodžiui dviejų žmonių.
6Jn 8,25: Galima suprasti ir kitaip: Visų pirma esu tas, kaip kad jums sakau.
7Jn 8,28: Aš Esu = aš esu Dievas (plg. Iš 3,14; Iz 43,10 ir kt.). Kai Jėzų iškels aukštyn ant kryžiaus, tuomet daugelis įtikės, kad jis yra Dievo Sūnus.
8Jn 8,38: Atkakliai besipriešinančius tiesai Kristus vadina velnio vaikais.
9Jn 8,41: Pavainikiai, arba paleistuvystės vaikai = netikinčių vaikai. Paleistuvyste ir svetimavimu Šventasis Raštas dažnai vadina neištikimybę tikrajam tikėjimui, nukrypimus į pagonybę. Besilaikantys tikrojo tikėjimo vadinami Dievo vaikais.
10Jn 8,43-8,44: Negalite klausyti, nes esate pasidavę piktajai dvasiai, tiesos priešininkei.
11Jn 8,48: Samarijos gyventojai, su atsikėlėliais iš Asirijos sumišusių izraelitų palikuonys, buvo žydų niekinami kaip atskalūnai (plg. Jn 4,9). Jėzus nepritaria šiam savo tautiečių fanatizmui, samariečius ne kartą pavyzdžiu rodo (Lk 10,30-37), tad ir čia nieko neatsako pavadintas samariečiu.
12Jn 8,56: Mano Diena (Jahvės atėjimo Diena) ir iškilmingasis Aš Esu – tai posakiai, kuriuos ST priskiria vienam Dievui. Juos ištardamas, Jėzus skelbia save Dievu, o tai žydų akyse yra didžiausias piktžodžiavimas, už kurį be teismo užmušama akmenimis (plg. Kun 24,16).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 8