BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 03 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 21

 Evangelija pagal Joną
  
 PRIEDAS
  
Jn 21

20 Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: „Viešpatie, kas tave išduos?“ 21 Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: „Viešpatie, o kas šitam bus?“ 22 Jėzus atsakė: „Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!“ 23 Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsiąs. Bet Jėzus juk nesakė: „Jis nemirs“, tik: „Jei noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau?“[i4]

Pabaiga

24 Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. 25 Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.

  
Išnašos:
1Jn 21,1: 21 skyrius laikomas vėlesniu Bažnyčios papildymu. Matyt, šis pasakojimas buvo išlaikytas žodinėje tradicijoje ir vėliau prijungtas prie Jono evangelijos kaip liečiantis ir Joną. 20,30-31 yra evangelisto finalas, o 21,24-25 – greičiausiai jo mokinių.
2Jn 21,8: 200 mastų – apie 90 metrų.
3Jn 21,15-21,17: Jėzus duoda progą Petrui trigubu meilės išpažinimu atitaisyti trigubą išsigynimą ir paveda jam aukščiausiąjį vadovavimą Bažnyčioje, kaip buvo pažadėjęs Mt 16,17-19.
4Jn 21,23: Tradicija sako, kad evangelistas Jonas miręs natūralia mirtimi, turėdamas apie 100 metų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 21