BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 17

 Evangelija pagal Joną
  
 Kristaus – Auksčiausiojo Kunigo – malda
  
Jn 17

1 Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo:

„Tėve, atėjo valanda!

Pašlovink savo Sūnų,

kad ir Sūnus pašlovintų tave[i1]

2 ir – tavo duota galia į visus žmones –

teiktų amžinąjį gyvenimą

visiems, kuriuos jam esi atidavęs.

9 Aš meldžiu už juos.

Ne už pasaulį meldžiu,

bet už tavo man pavestuosius.

Jie juk yra tavieji!

14 Aš jiems perdaviau tavo žodį,

bet pasaulis jų nekentė,

nes jie ne iš pasaulio,

kaip ir aš ne iš pasaulio.

15 Aš neprašau,

kad juos paimtum iš pasaulio,

bet kad apsaugotum juos nuo piktojo.

16 Jie nėra iš pasaulio,

kaip ir aš ne iš pasaulio.

17 Pašventink[i2] juos tiesa!

Tavo žodis yra tiesa.

18 Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį,

taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį.

19 Dėl jų aš pašventinu save,

kad ir jie būtų pašventinti[i3] tiesa.

20 Ne tik už juos aš meldžiu,

bet ir už tuos,

kurie per jų žodį mane įtikės:

21 tegul visi bus viena!

Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje,

tegul ir jie bus viena mumyse,

kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.

22 Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs,

aš perdaviau jiems,

kad jie būtų viena, kaip mes esame viena:

23 aš juose ir tu manyje,

kad jie pasiektų tobulą vienybę

ir pasaulis pažintų,

jog tu esi mane siuntęs

ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.

24 Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji

būtų su manim ten, kur ir aš;

kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs,

nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą.

25 Teisingasis Tėve,

pasaulis tavęs nepažino,

o aš tave pažinau.

Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei.

26 Aš pagarsinau tavo vardą

ir dar garsinsiu, kad meilė,

kuria mane pamilai,

būtų juose ir aš būčiau juose“.

  
Išnašos:
1Jn 17,1: Sūnaus ir Tėvo garbė viena.
2Jn 17,17: Pašventink – atitrauk nuo visko ir atiduok Dievui.
3Jn 17,19: Pašventinu save – aukoju save; būtų pašventinti, t. y. atsidėję garbintų Dievą dvasia ir tiesa.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 17