BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Joelio knygaSkyrius: 4

 Joelio knyga
  
Jl 4

Tautų teismas

1 Nes tikrai tomis dienomis ir tuo metu, kai sugrąžinsiu Judo ir Jeruzalės belaisvius, 2 surinksiu visas tautas, nuvesiu jas žemyn į Jehošafato slėnį[i1] ir ten eisiu su jomis į teismą dėl Izraelio, mano paveldo ir tautos, kurią jos išsklaidė tarp tautų. Jos pasidalijo tarp savęs mano kraštą, 3 traukė burtus dėl mano tautos, mainė berniukus į kekšes, mergaites už vyną pardavė girtauti.

4 Kas man jūs esate, Tyrai ir Sidonai, ir visos Filistijos sritys? Nejau jūs man norite atsikeršyti už ką nors? Jeigu jūs norite man atsikeršyti, aš greitai ir skubiai sugrąžinsiu jūsų darbus ant jūsų pačių galvų. 5 Pagrobėte mano sidabrą ir auksą, nusigabenote brangiuosius mano turtus į savo šventyklas. 6 Pardavėte Judo ir Jeruzalės žmones graikams, perkeldami juos toli nuo jų pačių krašto. 7 Tikėkite manimi, išjudinsiu juos, kad paliktų vietas, į kurias jūs buvote juos pardavę, ir sugrąžinsiu jūsų darbus ant jūsų pačių galvų. 8 Parduosiu jūsų sūnus ir jūsų dukteris į Judo žmonių rankas, – jie parduos juos sabiečiams[i2] – tolimai tautai. Taip kalbėjo VIEŠPATS.

9 Paskelbkite tai tautoms:

renkitės karui,

išjudinkite galiūnus!

Tesirenka visi kareiviai

ir težygiuoja!

10 [i3]Kalkite savo noragus į kalavijus

ir savo geneklius į ietis.

Net silpnuolis tesako: „Esu galiūnas!“

11 Greičiau ateikite

jūs, visos aplinkinės tautos,

rinkitės ten.

{Atvesk žemyn savo galiūnus,[i4] VIEŠPATIE!}

12 Tepakyla tautos,

teateina į Jehošafato slėnį,

nes ten sėdėsiu,

teisdamas visas aplinkines tautas.

13 [i5]Paleiskite darban pjautuvą,

nes pjūtis prinokusi.

Eikite ir trypkite,

nes vyno spaudykla pilna.

Kubilai liesis per kraštus,

nes jų nedorumas didelis.

14 Minių minios susirinkusios

sprendimo slėnyje,

nes arti VIEŠPATIES diena

sprendimo slėnyje!

15 Aptemsta saulė ir mėnulis,

žvaigždės sulaiko savo švytėjimą.

16 Iš Ziono VIEŠPATS sugriaudžia,

iš Jeruzalės pakelia savo balsą, –

dreba dangūs ir žemė.

Bet savo tautai VIEŠPATS prieglauda,

Izraelio tautai tvirtovė.

Išgelbėjimas Dievo išrinktiesiems

17 Tuomet žinosite, kad aš, VIEŠPATS,

esu jūsų Dievas,

gyvenantis Zione, mano šventajame kalne.

Jeruzalė bus šventa,

svetimieji niekad daugiau per ją nebeis.

18 Tą dieną kalnai lašės saldžiu vynu,

kalnai sruvens pienu,

o visos Judo upių vagos sruvens vandeniu.

Šaltinis ištrykš iš VIEŠPATIES namų

ir palaistys Šitimų slėnį.[i6]

19 Egiptas taps tyrlaukiais,

o Edomas pavirs apleista dykyne

už padarytą smurtą Judo žmonėms,

išliejus nekaltą kraują visame jo krašte.

20 Bet Judas per amžius bus gyvenamas,

o Jeruzalė – per kartų kartas.

21 Atkeršysiu už jų kraują,

nepasigailėsiu kaltųjų,

nes VIEŠPATS gyvena Zione.

  
Išnašos:
1Jl 4,2: Jehošafato slėnis: simbolinis Paskutinio teismo vardas (žr. 14-ąją eilutę). Vardas Jeho-šafat reiškia Jahvė teisia. Šį slėnį liaudis tapatina su Kidrono slėniu į šiaurės rytus nuo Jeruzalės.
2Jl 4,8: ... sabiečiams: pietinės Arabijos tauta, plačiai žinoma dėl savo prekybos tinklo.
3Jl 4,10: Šių vaizdų prasmė yra priešinga Izaijo iššūkiui (žr. Iz 2,4) ir Michėjo mokymui (žr. Mch 4,3). Čia karo ginklai gaminami atsakant į Dievo šaukimą kariuomenei, kurią jis išsirinko, kad išvarytų iš savo išrinktosios tautos krašto neteisėtus užkariautojus.
4Jl 4,11: ... galiūnus: angelus. Žr. Zch 14,5.
5Jl 4,13: Dėl daugybės nusikaltimų tautos yra pribrendusios bausmei. Bausmės įvykdymas aprašomas kaip pjūties meto darbas laukuose ir vynuogynuose.
6Jl 4,18: ... Šitimų slėnį: jis vadinamas ir Akacijos medžių dauba. Turbūt dalis Kidrono slėnio. Apie šaltinį iš Šventyklos rašo ir Ezekielis (žr. Ez 47).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Joelio knygaSkyrius: 4