BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 39

 Jeremijo knyga
  
Jer 39

Jeruzalės kritimas

0 {Kai Jeruzalė buvo paimta...}[i1] 1 Devintaisiais Judo karaliaus Zedekijo metais,[i2] dešimtą mėnesį,[i3] Babilono karalius Nebukadnezaras su visa savo kariuomene atžygiavo prie Jeruzalės ir ją apgulė. 2 O vienuoliktaisiais Zedekijo metais,[i4] ketvirto mėnesio devintą dieną,[i5] buvo pralaužtos miesto sienos. 3 {Kai Jeruzalė buvo paimta},[i6] visi Babilono karaliaus pareigūnai atėjo ir įsikūrė Viduriniuose vartuose: Nergal-Šarezeris, Samgar-Nebas, Sar- Sechimas Rab-Saris[i7], Nergal-Šarezeris Rab-Magas[i8] ir visi kiti Babilono karaliaus pareigūnai. 4 Judo karalius Zedekijas ir visi jo kareiviai, pamatę juos, pabėgo iš miesto nakčia karaliaus sodo keliu pro vartus tarp dviejų sienų. Jie spruko keliu Arabos[i9] link. 5 Bet kaldėjų būrys juos vijosi ir tyrlaukiuose prie Jericho pasivijo Zedekiją. Paėmę į nelaisvę, nuvedė jį į Riblą,[i10] Hamato krašte, pas Babilono karalių Nebukadnezarą, ir šis padarė jam sprendimą. 6 Ribloje Babilono karaliaus įsakymu buvo nužudyti Zedekijo sūnūs jo paties akyse. Babilono karalius įsakė nubausti mirtimi taip pat ir visus Judo didikus. 7 Tada, išlupdinęs Zedekijui akis ir apkaldinęs jį grandine, įsakė išvesti į Babiloną.

8 Tuo tarpu kaldėjai sudegino karaliaus rūmus bei gyventojų namus ir nugriovė Jeruzalės sienas. 9 Galų gale karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas išvarė į Babilono tremtį gyventojus, išlikusius mieste, drauge su perbėgusiais pas jį ir įgudusių amatininkų likučiais. 10 Bet kai ką iš vargšų, neturinčių jokios nuosavybės, karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas paliko Judo krašte, tuo pačiu metu paskirdamas jiems vynuogynų ir laukų.

11 O dėl Jeremijo Babilono karalius Nebukadnezaras buvo davęs karaliaus asmens sargybos vadui Nebuzaradanui tokį įsakymą: 12 „Surask ir gerai jį prižiūrėk. Nedaryk jam nieko pikta, bet elkis su juo, kaip jis pageidaus“. 13 Taigi karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas drauge su Rab-Sariu Nebušazbanu, Rab-Magu Nergal-Sarezeriu ir visais Babilono karaliaus didikais pasiuntė žmonių, 14 įsakydami paimti Jeremiją iš sargybos kiemo būsto. O šie patikėjo Šafano sūnaus Ahikamo sūnui Gedalijui grąžinti jį namo. Taip jis likosi tarp savų tautiečių.

Paguodos žodis Ebed-Melechui

15 Tuo metu, kai Jeremijas kalėjo sargybos kiemo būste, atėjo jam VIEŠPATIES žodis: 16 „Eik ir pasakyk kušitui Ebed-Melechui: 'Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: tikėk manimi! Aš tuojau įvykdysiu žodžius, kuriuos kalbėjau tam miestui, – jo nelaimei, o ne palaimai. Tą dieną viskas įvyks tavo paties akivaizdoje. 17 Bet tą dieną tave išgelbėsiu, – tai VIEŠPATIES žodis, – tu nebūsi atiduotas į rankas žmonių, kurių bijai. 18 Būk tikras, kad aš tave išgelbėsiu, – nuo kalavijo tu nežūsi! Tavoji gyvybė bus išgelbėta kaip karo laimikis, nes tu manimi pasitikėjai, – tai VIEŠPATIES žodis'“.

  
Išnašos:
1Jer 39,0: {Kai Jeruzalė buvo paimta...}: žr. Jer 38,28 ir 3-iąją šio skyriaus eilutę.
2Jer 39,1: Devintųjų metų dešimtasis mėnuo: Tebeto mėnuo – nuo gruodžio vidurio iki sausio vidurio – 589-8 m. prieš Kristų.
3Jer 39,1: Devintųjų metų dešimtasis mėnuo: Tebeto mėnuo – nuo gruodžio vidurio iki sausio vidurio – 589-8 m. prieš Kristų.
4Jer 39,2: Vienuoliktųjų metų ketvirtojo mėnesio devintoji diena: 587 m. liepos 9 d. prieš Kristų.
5Jer 39,2: Vienuoliktųjų metų ketvirtojo mėnesio devintoji diena: 587 m. liepos 9 d. prieš Kristų.
6Jer 39,3: {Kai Jeruzalė buvo paimta... } žr. Jer 39,1 paaiškinimą.
7Jer 39,3: Rab-Saris: aukšto rango karinis ar diplomatinis pareigūnas.
8Jer 39,3: Rab-Magas: aukšto rango pareigūnas – vyriausiasis astrologas.
9Jer 39,4: Karaliaus sodo kelias: pietryčiuose nuo miesto. Karaliaus sodas buvo Kidrono slėnyje. Vartai tarp dviejų sienų: miesto vartai pietuose, Sūrinių slėnio gale. Araba: Jordano upės slėnis. Zedekijas bandė pabėgti nuo kaldėjų per Jordano upę, bet buvo sugautas prie Jericho.
10Jer 39,5: Ribla: Nebukadnezaro štabo būstinė Sirijoje, apie 75 km į pietus nuo Hama miesto prie Oronto upės. Žr. 2 Kar 23,33.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 39