BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 35

 Jeremijo knyga
  
 Ištikimieji rechabiečiai
  
Jer 35

1 Žodis, kuris atėjo Jeremijui iš VIEŠPATIES Judo karaliaus Jošijo sūnaus Jehojakimo dienomis:[i1] 2 „Kreipkis į rechabiečius,[i2] kalbėk su jais. Nuvesk juos į VIEŠPATIES Namus, į vieną iš jų kambarių, ir pasiūlyk jiems vyno“. 3 Taigi pasiėmiau Habazinijo sūnaus Jeremijo sūnų Jaazaniją drauge su jo broliais ir visais jo sūnumis, visą rechabiečių šeimyną, 4 ir nusivedžiau juos į VIEŠPATIES Namus, į Dievo vyro Igdalijo sūnaus Hanano sūnų[i3] kambarį, greta didžiūnų kambario, viršum Šalumo sūnaus, durininko Maasėjo, kambario. 5 Tada padėjau šiems rechabiečių vyrams pilnus ąsočius vyno bei taures, tardamas: „Išgerkit vyno!“ – 6 „Mes vyno negeriame, – jie man atsakė, – nes mūsų tėvas Rechabo sūnus Jonadabas[i4] mums įsakė: 'Vyno niekad negersit nei jūs, nei jūsų vaikai. 7 Be to, nei statysit namų, nei sėsit pasėlių, nei veisit ar turėsit vynuogynų. Jūs turit pragyventi visą savo amžių palapinėse, idant galėtumėt ilgai tarpti žemėje, kurioje gyvenat kaip praeiviai'. 8 Mes visai paklusome mūsų tėvo Rechabo sūnaus Jonadabo įsakymui, negėrėme vyno visą savo gyvenimą nei mes, nei mūsų žmonos, nei mūsų sūnūs ir dukterys, 9 nesistatėme namų gyventi. Neturime nei vynuogynų, nei dirvų, nei pasėlių. 10 Mes gyvename palapinėse. Mes paklusome ir darėme visa, ką mūsų protėvis Jonadabas mums įsakė. 11 Ir tiktai kai Babilono karalius Nebukadnezaras įsiveržė į šitą kraštą, sakėme: 'Pakilkim! Eikim į Jeruzalę, kad nebūtume kaldėjų ir aramėjų kariuomenei[i5] ant kelio'. Dėl to dabar ir gyvename Jeruzalėje“.

12 Tada atėjo Jeremijui žodis iš VIEŠPATIES: 13 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: eik ir sakyk Judo vyrams ir Jeruzalės gyventojams: 'Nejau nepasimokysit ir nepaklausysit mano žodžių? – tai VIEŠPATIES žodis. 14 Žodžių, kuriais Rechabo sūnus Jonadabas uždraudė savo vaikams gerti vyną, buvo laikomasi. Iki šios dienos jie negėrė vyno, nes klausė savo protėvio įsakymo. Nors aš ir kalbėjau jums primygtinai be perstojo, jūs manęs neklausėte. 15 Be perstojo siunčiau pas jus savo tarnus pranašus, kad sakytų jums: 'Grįžkite visi iš savo nedoro kelio, taisykite savo elgesį, neikite svetimų dievų garbinti, kad išliktumėte krašte, kurį daviau jums ir jūsų tėvams'. Bet jūs nei kreipėte dėmesio, nei manęs paklausėte'. 16 Taip, Rechabo sūnaus Jonadabo vaikai laikėsi įsakymo, kurį jiems davė jų protėvis, bet ši tauta manęs nepaklausė! 17 Todėl, – taip kalbėjo VIEŠPATS, Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – tikėk manimi, užtrauksiu Judui ir visiems Jeruzalės gyventojams visą nelaimę, kuria jiems grasinau, dėl to, kad jie nepaklausė manęs, kai jiems kalbėjau, nei, kai juos šaukiau“.

18 O rechabiečiams Jeremijas pasakė: „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 'Kadangi jūs paklausėte savo tėvo Jonadabo įsakymo, likdami ištikimi visiems jo pamokymams, ir darėte visa, kaip jis buvo jums įsakęs', – 19 todėl taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 'Rechabo sūnus Jonadabas niekad nepritrūks palikuonio, kuris man tarnautų!'“

  
Išnašos:
1Jer 35,1: Jehojakimo dienomis: maždaug 599 ar 598 m. prieš Kristų.
2Jer 35,2: Rechabiečiai: judėjų klanas, kurio nariai tikėjo, kad Dievui įmanoma tarnauti tik laikantis pirmykščio Izraelio gyvenimo būdo – klajonių Sinajaus dykumoje sąlygų. Užtat jie griežtai priešinosi Kanaano žemdirbių kultūrai. Pranašas Jeremijas, nors ir nebuvo rechabietis, pabrėžia jų ištikimumą savo idealams, kad sugėdintų savo neištikimus tautiečius.
3Jer 35,4: Hanano sūnūs: šio Dievo vyro, arba pranašo, mokiniai. Maasėjas: kunigo Zefanijo tėvas (Jer 29,25; 37,3)? Durininkas: kunigas, Šventyklos pareigūnas. Žr. Jer 52,24.
4Jer 35,6: Jonadabas: karaliaus Jehu’o bendralaikis. Žr. 2 Kar 10,15-17.
5Jer 35,11: Aramėjų kariuomenė: Nebukadnezaras, žygiuodamas prieš Jeruzalę, patraukė į savo pusę Judo karalystės kaimynus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 35