BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Juditos knygaSkyrius: 4

 Juditos knyga
  
Jdt 4

Judėja išgyvena pavojų

1 Kai Judėjoje gyvenę izraeliečiai išgirdo apie visa, ką asirų karaliaus Nebukadnezaro karvedys Holofernas buvo padaręs tautoms, išplėšdamas ir sunaikindamas visas jų šventyklas; 2 jam priartėjus buvo apimti neapsakomos baimės. Jie susirūpino ir dėl Jeruzalės, ir dėl VIEŠPATIES, savo Dievo, Šventyklos. 3 Mat jie tik neseniai buvo sugrįžę iš tremties,[i1] visi Judėjos žmonės buvo ką tik susibūrę ir jų šventieji reikmenys, aukuras bei Šventykla buvo neseniai atšventinti po jų išniekinimo.[i2] 4 Jie tad davė žinią į visas Samarijos vietoves ir į Koną, Bet-Horoną, Balmainą, ir Jerichą, Chobą, Aesorą, ir į Salemo slėnį. 5 Nedelsdami jie užėmė aukščiausias kalvas, įtvirtino ant jų esančius kaimus ir sudarė maisto atsargas karui, nes javai laukuose buvo ką tik nupjauti.

6 Vyriausiasis kunigas Joakimas,[i3] buvęs tomis dienomis Jeruzalėje, parašė Betulijai ir Bet-Omestajimams, gyventojams dviejų miestų, esančių priešais Esdraeolono lygumą prie Dotano, 7 įsakydamas jiems užimti kalnų perėjas, nes per jas Judėja galėjo būti užpulta. Mat būtų buvę lengva užkirsti kelią kariuomenei, nes tarpeklis buvo siauras. Vos du vyrai galėjo greta praeiti. 8 [i4]Izraeliečiai darė, kaip jiems įsakė vyriausiasis kunigas Joakimas ir visos Izraelio tautos Seniūnų taryba, esanti Jeruzalėje.

Tauta meldžiasi

9 Visi Izraelio vyrai didžiausiu uolumu šaukėsi Dievo ir atgailavo pasninkaudami, 10 jie patys, jų žmonos, vaikai ir galvijai.[i5] Visi jų krašte gyvenantys ateiviai, samdiniai ir pirkti vergai – visi susijuosė ašutinėmis. 11 O visi izraeliečiai, – Jeruzalėje gyvenantys vyrai, moterys ir vaikai, – gulėjo kniūbsčia prieš Šventyklą,[i6]pelenų pribertomis galvomis, rodydami VIEŠPAČIUI savo ašutinę. 12 Net aukurą jie apdengė ašutine ir vienu balsu šaukėsi Izraelio Dievo, karštai maldaudami, kad neleistų nei išgabenti jų vaikų, nei pagrobti jų moterų, nei sunaikinti jų paveldo miestų, nei Šventyklos suteršti ar išniekinti piktam pagonių džiaugsmui.

13 VIEŠPATS išgirdo jų šauksmą ir maloningai pažvelgė į jų nelaimę, nes žmonės pasninkavo daug dienų visoje Judėjoje ir priešais Visagalio VIEŠPATIES šventovę. 14 Vyriausiasis kunigas ir visi kunigai, stovintys priešais VIEŠPATĮ ir tarnaujantys VIEŠPAČIUI su ašutine ant juosmens, atnašavo nuolatines deginamąsias aukas, įžado atnašas ir savanoriškas žmonių atnašas. 15 Pelenais apsibarstę savo turbanus, jie šaukėsi VIEŠPATIES, iš visų jėgų prašydami, kad maloningai pažvelgtų į visus Izraelio namus.

  
Išnašos:
1Jdt 4,3: ... neseniai buvo sugrįžę iš tremties ... atšventinti po jų išniekinimo: šios užuominos yra įvairiai siejamos – su persų laikotarpiu (538-323 m. prieš Kristų) ar net su Antiocho IV Epifano dienomis (175-164 m. prieš Kristų).
2Jdt 4,3: ... neseniai buvo sugrįžę iš tremties ... atšventinti po jų išniekinimo: šios užuominos yra įvairiai siejamos – su persų laikotarpiu (538-323 m. prieš Kristų) ar net su Antiocho IV Epifano dienomis (175-164 m. prieš Kristų).
3Jdt 4,6: Vyriausiasis kunigas Joakimas ... : žr. Bar 1,7 ir Bar 1,8-9 paaiškinimą.
4Jdt 4,8: Žydų tauta buvo pavaldi vyriausiajam kunigui ir Seniūnų tarybai iki pat graikų laikotarpio (323 m. prieš Kristų). Tokią tautos sandarą atspindi Jono Hirkano monetos (135-104 m. prieš Kristų).
5Jdt 4,10: ... ir galvijai: žr. Jon 3,8.
6Jdt 4,11: ... gulėjo kniūbsčia prieš Šventyklą: panašūs maldos pavyzdžiai minimi Jl 1,13-14; 2,15-17.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 4