BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 58

 Izaijo knyga
  
 Tikras pasninkas
  
Iz 58

1 „Visa gerkle šauk,[i1] nesitausok!

Teskardi tavo balsas kaip trimitas!

Parodyk manajai tautai jų nedorybę,

Jokūbo namams – jų nuodėmes.

2 Tiesa, ieško jie manęs diena dienon,[i2]

trokšta pažinti manuosius kelius,

lyg jie būtų tauta, įvykdžiusi, kas teisu,

ir savojo Dievo įsako nesulaužiusi.

Jie prašo iš manęs teisumo nuosprendžių

ir trokšta, kad Dievas būtų arti jų.

3 „Kodėl mes pasninkaujame – ir tu nematai?

Kodėl mes darome atgailą – ir tu nepastebi?

Štai pasninko dieną jūs ieškote sau malonumo

ir engiate visus savo darbininkus!

4 Štai jūsų pasninkas baigiasi rietenomis ir muštynėmis, –

tvojate kumščiu iš visų jėgų.

O, kad šiandien jūs taip pasninkautumėte,

idant jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse!

5 Argi man prie širdies šitoks pasninkas –

diena, kai marusis nusižemina?

Kai nuleidžia savo galvą kaip nendrė,

guli apsivilkęs ašutine pelenuose?

Ar tu tai vadini pasninku,

VIEŠPAČIUI malonia diena?

6 Ne! Pasninkas, kokio aš noriu,

tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius,

atrišti jungo valkčius,

pavergtiesiems duot laisvę,

sulaužyt bet kokį jungą.

7 Dalytis su alkstančiu savo duona,

priglobti vargšą ir benamį,

aprengti, ką pamačius, nuogą,

neatsukti nugaros saviesiems.

8 Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,

tavoji žaizda bus greitai užgydyta.

Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,

o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.

9 Tada šauksies, ir VIEŠPATS atsilieps,

kai pagalbos prašysi, jis tars: „Aš čia!“

Kai tarp savųjų pašalini priespaudą,

nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi,

10 paduodi alkstančiam duonos,

palengvini varguolio gyvenimą,

tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, –

tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.

11 VIEŠPATS visuomet bus tau vadovas,

sausros išdegintoje šalyje tave pasotins.

Jis atnaujins tavo jėgas, –

būsi tu nelyginant laistomas sodas,

kaip niekad neišsenkantis šaltinis.

12 Dėl tavęs bus prikelti senieji griuvėsiai,

tu atstatysi praeities amžių mūrus.

„Spragų taisytoju, nugriautų sodybų atstatytoju“

būsi vadinamas.

13 Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų,

mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais;

jei šabą laikysi žavesio diena,

VIEŠPATIES šventą dieną – šlovinga;

jei švęsi ją, neidamas savo keliais

ir neieškodamas, kas tau naudinga,

ar gaišdamas laiką tuščioms šnekoms,

14 tada džiaugsies tu VIEŠPATYJE,

tada aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų.

Pamaitinsiu tave tavojo tėvo Jokūbo paveldu“, –

taip kalbėjo VIEŠPATIES lūpos.

  
Išnašos:
1Iz 58,1: Dievas duoda šį įsakymą pranašui.
2Iz 58,2-58,14: Išoriniai pamaldumo veiksmai be vidinio nuoširdumo neturi vertės Dievo akivaizdoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 58