BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 54

 Izaijo knyga
  
Iz 54

Naujasis Zionas

1 „Džiaukis, bevaike, niekad negimdžiusi!

krykštauk ir ratuok, gimdymo skausmuose negulėjusi!

Juk pamestoji turi daugiau vaikų,[i1]

negu turinti vyrą“, – sako VIEŠPATS.

2 Praplatink savo palapinės aikštę,

ištempk savo pastogės uždangas nešykštėdama,

pailgink palapinės virves, tvirtai įkalk kuolus!

3 Prasiplėsi tu į dešinę ir į kairę, –

tavo palikuonys užvaldys tautas

ir įsikurs apleistuose miestuose.

4 Nebijok, nebūsi sugėdinta,

nerausk iš kuklumo, nepateksi į nemalonę.

Savo jaunystės gėdą pamirši

ir nebeprisiminsi našlystės negarbės,

5 nes tavasis vyras – tavo Kūrėjas, –

„Galybių VIEŠPATS“ jo vardas.

Tavasis Atpirkėjas[i2] – Izraelio Šventasis, –

vadinasi jis „Dievas visos žemės“.

6 VIEŠPATS šaukia tave atgal

kaip nelaimingą ir pamestą žmoną.

„Ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną?“

–sako tavasis Dievas.

7 „Trumpai valandėlei palikau aš tave,

bet su didele meile vėl tave pasiimsiu.

8 Ūmai supykęs, valandėlę slėpiau nuo tavęs savo veidą,

bet amžina meile tavęs pagailėjau“, –

sako VIEŠPATS, tavasis Atpirkėjas.

9 „Ir dabar elgiuosi kaip Nojaus dienomis:

kaip tuomet prisiekiau,

jog Nojaus vandenys niekad daugiau nebetvindys žemės,

taip dabar prisiekiau ant tavęs nebepykti

nei tau nebepriekaištauti.

10 Nors kalnai imtų kilnotis

ir kalvos svirduliuoti,

tačiau manoji meilė niekada nuo tavęs nesitrauks,

manoji ramybės sandora nesusvyruos“, – sako VIEŠPATS, –

Tas, kuris tavęs pagailėjo.

  
Išnašos:
1Iz 54,1: Jeruzalė, vaizduojama bevaikė ir apleista žmona, staiga pasijunta tarp nesuskaitomos daugybės vaikų, – tarp tremtinių, grįžtančių iš Babilonijos. Tautų apaštalas Paulius sieja šį skaitinį su Bendrija, Naujuoju Zionu. Žr. Gal 4,27.
2Iz 54,5: Atpirkėjas: žr. Iz 41,14 paaiškinimą.
3Iz 54,11-54,12: Nelaimingoji: Jeruzalė. Žr. Apr 21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 54