BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 47

 Izaijo knyga
  
 Babilonijos teismas
  
Iz 47

1 „Lipk žemyn, sėskis į dulkes,

mergele, – dukra Babilono![i1]

Tau sosto nebėra,

atsisėsk ant žemės, kaldėjų dukra!

Dailiąja ir gašliąja nebūsi daugiau vadinama.

2 Imk girnas ir grūdus malk!

Nuo veido šydą nusidenk!

Skraistę nusimesk, blauzdas apsinuogink,

braidyk po vandenį upėse.

3 Tavo nuogumas bus aikštėn iškeltas,

matysis tavoji gėda.

Atkeršysiu ir nepagailėsiu“, –

4 sako mūsų Atpirkėjas.

Jo vardas – Galybių VIEŠPATS, Izraelio Šventasis.

5 Sėdėk tyli, pasitrauk į patamsį,

kaldėjų dukra!

Karalysčių viešpate nebūsi daugiau vadinama.

6 Buvau įpykęs ant savo tautos,

savąjį paveldą buvau išniekinęs,

į tavo rankas jį buvau atidavęs.

O tu jam pagailos neparodei, –

krovei ant senelių labai sunkų jungą.

7 Sakei tu sau: „Amžinai viešpatausiu!“

Sau neėmei šių dalykų į širdį,

negalvojai, kuo tai galės pasibaigti.

8 Dabar išgirski šitą, išlepintoji,

besijaučianti jaukiai, galvojanti širdy:

„Aš, ir niekas kitas!

Niekad našle netapsiu

nei vaikų netekties neišgyvensiu...“

9 [i2]Bet ir viena, ir kita ištiks tave

staiga, tą pačią dieną.

Vaikų netektis ir našlystė

užgrius ant tavęs visu svoriu,

nepaisant tavųjų užkeikimų gausybės

ir visų tavo grasių kerėjimų galios.

10 Kadangi nedora būdama jauteisi saugi

ir sakei sau: „Niekas manęs nemato!“ –

tavo išmintis ir žinojimas išvedė tave iš kelio.

Užtat ir sakei sau: „Aš, ir niekas kitas!“

11 Užguls tave vargas,

nemokėsi jo šalin nužavėti;

užpuls tave nelaimė,

nepajėgsi jos nuvyti.

Staiga užklups tave galas,

apie kurį nepagalvojai.

12 O dabar smaginkis savo kerėjimais

ir gausybe savų užkeikimų,

kuriais varginai save nuo pat jaunystės.

Gal dar vis galvoji, kad jie bus tau naudingi?

Gal jais baimę įvarysi!

13 [i3]Prisidarei daug vargo turėdama tiek patarėjų!

Teateina ir tegelbėja dabar tave

dangaus tyrinėtojai ir žvaigždžių stebėtojai,

kurie per kiekvieną jaunatį numato, kas tau atsitiks.

14 Štai jie šiaudais pavirto,

ugnis juos ryja, –

neišgelbės jie net savęs nuo rajų liepsnų.

Tai ne žarijos, prie kurių pasišildyti galėtum,

tai ne židinys, prie kurio žmonės susėstų!

15 [i3]Šitaip tau tarnauja tavieji kerėtojai,

su kuriais prekiavai nuo pat jaunystės.

Kiekvienas jų savo keliu klajoja, –

nėra nė vieno, kurs tave išgelbėtų.

  
Išnašos:
1Iz 47,1-47,15: Patyčių giesmė, išjuokianti Babiloną, kadaise buvusį tautų karaliumi, o dabar tapusį kitų tautų vergu.
2Iz 47,9: Babilonas buvo garsus savo magija ir astrologija.
3Iz 47,13: Babilonas buvo garsus savo magija ir astrologija.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 47