BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 35

 Izaijo knyga
  
Iz 35

1 Pradžiugs[i1] dykuma ir tyrlaukiai,

krykštaus pražysdama dykvietė.

Kaip lelija

2 jinai žydėte sužydės

ir džiūgaute džiūgaus laiminga.

Jai suteikta bus Libano šlovė,

Karmelio ir Šarono didingumas.

Jie VIEŠPATIES šlovę matys, didingumą mūsų Dievo.

3 Duokite jėgų pavargusioms rankoms,

paremkite drebančius kelius,

4 sakykite tiems, kurių širdis baiminasi:

„Būkite stiprūs! Nebijokite!

Štai jūsų Dievas, – kerštas ateina!

Su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų išgelbėti“.

5 Tada atmerktos bus akliesiems akys,

atvertos kurtiesiems ausys.

6 Tada raišasis šokinės tarytum elnias,

dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis.

Dykumoje ištrykš vandens srovės,

tyrlaukiuose tekės upės.

7 Išdeginti smėlynai ežeru pavirs,

ištroškusi žemė taps šaltiniais vandens.

Kur šakalų guoliai, ten dygs žolė,

žaliuos nendrės, žels meldai.

8 Ir vieškelis ten eis.

Jis bus vadinamas šventuoju Keliu.

Kas netyras, negalės juo eiti,

ištvirkėliai nesuklaidins tų, kurie juo žengia.

9 Nebus ten jokio liūto,

joks plėšrus žvėris juo nesibastys, –

nė vieno jų ten neužtiksi.

Juo keliaus tik atpirktieji.

10 Kuriuos VIEŠPATS išlaisvino, tie sugrįš

ir įžengs į Zioną su giesme,

amžinu džiaugsmu vainikuoti.

Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks,

pasibaigs vargas ir liūdesys.

  
Išnašos:
1Iz 35,1-35,10: Aprašomas tremtinių grįžimas iš Babilonijos tremties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 35