BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 32

 Izaijo knyga
  
Iz 32

Teisingumo karalystė

1 Štai karalius, kuris pagal teisumą viešpataus,

ir didžiūnai, kurie valdys pagal teisingumą.

2 Kiekvienas jų bus pastogė nuo vėjo,

prieglobstis nuo audros.

Jie bus lyg vandens srovės dykumoje,

kaip milžinės uolos šešėlis saulės tviskinamoje šalyje.

3 Tuomet akys tų, kurie mato, nebus užmerktos,

ausys tų, kurie girdi, bus klusios.

4 Silpnadvasių širdis išmoks suprasti,

švepluojančiųjų liežuvis kalbės be vargo ir aiškiai.

5 Paikasis nebebus laikomas pagarbos vertu,

sukčiaus garbingu niekas nebevadins.

6 Paikasis kalba vien kvailystes,

jo širdis piktų sumanymų pilna:

elgtis nedorai, kalbėti prieš VIEŠPATĮ klaidingai,

alkano nepapenėti, ištroškusiam vandens nepaduoti.

7 Sukčiaus suktybės – blogos,

jisai galvoja vis, ką pikta padaryti,

kaip melu vargšus prapultin įstumti,

neleisti beturčiams teisybės ieškoti.

8 Bet kilnusis visados gero ieško, –

dėl gerų siekių galvą deda.

Jeruzalės moterys

9 Kelkitės, nerūpestingos moterys,

ir išgirskite mano balsą,

dukterys, pasitikinčios savimi,

atidžiai klausykitės mano žodžio!

10 Nors nūn jūs patenkintos savimi,

bet ateinančiais metais drebėsite.

Vynuogių rinkimo nebus, – pjūtis be derliaus!

11 Drebėkite, nerūpestingosios!

Baisėkitės, tikros dėl savęs!

Nusirenkite nuogai,

tik strėnas prisidenkite juosta,

12 muškitės sau į krūtinę dėl gražiųjų laukų,

dėl derlingų vynmedžių,

13 dėl manosios tautos žemės, –

apžels ji erškėčiais ir usnimis, –

dėl visų namų, nesitveriančių džiaugsmu

išdidžiai besilinksminančiame mieste.

14 Rūmai[i1] ištuštėję liks,

o ūžmo miestas bus tuščias.

Tvirtovės kalnas

ir sargybos bokštas amžiams pavirs dykviete, –

smagia vieta laukiniams asilams,

ganykla kaimenėms.

15 Bet kai tik iš aukštybių Dvasia[i2] bus išlieta ant mūsų,

tada dykuma pavirs sodais,

o sodai suvešės kaip miškas.

16 Tada dykumoje apsigyvens teisingumas,

o teisumas soduose įsikurs.

17 Teisumo poveikis bus taika,

o teisumo vaisius – ramybė ir apsauga,

amžiais tverianti.

18 Mano tauta taikos buveinėje gyvens,

saugiuose namuose, ramiose gyvenvietėse.

19 {Miškas nugrims į pražūtį,

kai miestas bus niokojamas.}[i3]

20 Laimingi jūs, kai galite sėti prie kiekvienos upės,

savo asilams ir jaučiams leisti laisvai bėgioti!

  
Išnašos:
1Iz 32,14-32,19: Rūmai: Jeruzalės tvirtovė. Tvirtovės kalnas ir sargybos bokštas: kalnas su įtvirtinimais – Dovydo miestas.
2Iz 32,15-32,20: Izraelis mėgausis nepaprasta taika ir gerove, kai Dievas pašauks karalius, kurie valdys pagal jo teisumą – įgyvendins Dievo išganymo užmojį.
3Iz 32,19: Galimas dalykas, kad ši eilutė ne savo vietoje. Perkėlus į 14-ąją eilutę, ji yra prasmingesnė: Rūmai ištuštėję liks, o ūžmo miestas bus tuščias. Miškas nugrims į pražūtį, kai miestas bus niokojamas...
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 32