BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 30

 Izaijo knyga
  
Iz 30

Sąjunga su Egiptu – bevertė

1 „Vargas maištingiems vaikams, – sako VIEŠPATS, –

kurie vykdo užmojį, tačiau ne mano,

ir daro sąjungas, tačiau ne mano dvasios,

kraudami nuodėmę ant nuodėmės.

2 Jie leidžiasi keliauti į Egiptą,

tačiau manęs nepasiklausia.

Jie pasitiki faraono apsauga,

ieško prieglaudos Egipto šešėlyje.

3 Faraono apsauga gėdą jiems užtrauks,

dangstymasis Egipto šešėliu juos pažemins.

4 Nors jo didikai yra Zoane

ir jo pasiuntiniai pasiekia Chanesą,

5 visi gėdisi tautos,

kuri jiems nenaudinga, –

jokios pagalbos, jokios naudos,

vien tik gėda ir priekaištai.“

6 {Ištarmė apie Negebo gyvūnus}

Per kraštą, pavojingą ir neramų,

ten, kur liūtė ir riaumojantis liūtas,

kur angis ir skraidančioji gyvatė,[i1]

jie gabena savo turtą ant asilų nugarų

ir lobius savus ant kuprių keterų tautai,

iš kurios jiems nėra naudos, –

7 į Egiptą, kurio pagalba bevertė ir tuščia –

užtat ir vadinu jį „numalšintu Rahabu“.[i2]

8 O dabar eik ir užrašyk[i3] tai jųjų akyse lentoje,

pažymėk tvirtai knygoje,

kad būtų liudijimas ateities laikams,

visad ir per amžius.

9 Tai maištinga tauta, melagiai vaikai, – vaikai,

kurie atsisako paklusti VIEŠPATIES įstatymui.

10 Regėtojams jie sako: „Neturėkite jokių regėjimų!“

O pranašams: „Nepranašaukite mums tiesos,

bet kalbėkite apie tai, kas mums malonu,

pranašaukite apie dausas!

11 Krypkite iš kelio, sukite į šoną nuo tako!

Šalin mums iš akių su Izraelio Šventuoju!“

12 Todėl taip sako Izraelio Šventasis:

„Kadangi šitą žodį atmetate,

kliaunatės ir viliatės jėga ir apgaule,

13 užtat ši jūsų kaltė bus jums

kaip pralaužtas plyšys aukštame mūre.

Platėdamas nuo viršaus iki jo pamatų,

sugniuždo plyšys mūrą staiga – akimoju.

14 Subyra it ąsotis,

kurį puodžius taip be gailesčio sudaužo,

kad tarp trupinių nerasi net šukės

žarijoms pasižerti iš židinio

ar vandeniui pasisemti iš tvenkinio.

15 Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip pasakė:

„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti,

ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga“.

Bet nenorėjote jūs to!

16 „Ne! – jūs tarėte. – Mes ant žirgų pabėgsime!“

Puiku, bėkite!

„Ristūnais mes nuskriesime!“

Jūsų persekiotojų žirgai bus eiklesni!

17 Tūkstantis drebės, kai vienas pagrasys.

Kai grasys penki, visi šoksite bėgti ir bėgsite tol,

kol jūsų likutis bus kaip vėliavakotis ant kalno,

kaip ženklas ant kalvos.

18 O vis dėlto VIEŠPATS delsia,

kad parodytų jums malonę,

o vis dėlto jis pakils,

kad jums atleistų,

nes VIEŠPATS yra teisingumo Dievas.

Palaiminti visi, kurie pasitikėdami jo laukia!

19 O, Ziono tauta, tau, gyvenančiai Jeruzalėje, nebereikės daugiau verkti! Jis bus maloningas tau, kai pagalbos jo šauksies, jis atsilieps, kai tik išgirs tave. 20 VIEŠPATS duos jums duonos, kurios jums reikia, ir vandens, kurio trokštate. Daugiau nebesislėps tavasis Mokytojas,[i4] – akimis regėsi savo Mokytoją. 21 Jeigu nuklystum nuo kelio į dešinę ar į kairę, jo balsą iš už nugaros girdėsi tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“ 22 Laikysite netyrais savo sidabruotus stabus ir savo auksu dengtas statulas, – meskite juos šalin it nešvarius skudurus, tardami: „Lauk iš čia!“

Būsima Ziono gerovė 23 Tuomet jis duos lietaus pasėliams, kada tik pasėsi sėklą dirvoje. Kviečiai, pribrendę dirvoje, bus maistingi ir gausūs. Plačiose ganyklose tą dieną ganysis tavo galvijai. 24 Jaučiai ir asilai, padedą įdirbti laukus, gaus ėsti pašaro sūdyto, jiems pažerto bertuve ir šake. 25 Visur – ant aukštų kalnų, ant didelių kalvų sruvės vandens pilni upeliai. Didžiųjų žudynių dieną, kai bokštai grius, 26 mėnulio šviesa bus tokia šviesi kaip saulės, o saulės šviesa bus septyniskart šviesesnė, – kaip šviesa septynių dienų. Tą dieną VIEŠPATS aptvarstys žaizdą savo tautos, jis išgydys mėlynes, padarytas jo smūgių.

Dievas nubaus Asiriją

27 Žiūrėk! Vardas VIEŠPATIES[i5] ateina iš toli,

degdamas rūstybe,

ant žemę gaubiančių debesų!

Jo lūpos pilnos pykčio,

o jo liežuvis – it viską ryjanti ugnis.

28 Jo alsavimas kaip potvynis kalnų upelio,

staiga apsėmęs iki kaklo,

vėtys tautas pražūtingu rėčiu

ir pažabos tautų nasrus apgaulingais žąslais,

vedančiais iš teisingo kelio.

29 O jūs giesmes giedosite, kaip naktį tą, kai šventė švenčiama, džiaugsitės iš širdies it maldininkai, kai, fleitos garsų lydimi, į VIEŠPATIES kalną – į Izraelio Uolą žengia. 30 Pakels didingą savo balsą VIEŠPATS, parodys rankos savosios triuškinantį smūgį šėlstančiu įniršiu, ryjančia ugnies liepsna, liūtimi, audra ir kruša. 31 Asirai siaubo bus apimti, girdėdami VIEŠPATIES balsą ir lazda mušami. 32 Kas kartą, kai jiems kirs bausmės rykštė, kuria juos VIEŠPATS plaks, – būgnai dundės ir lyros skambės. Grakščiu šokio judesiu jis kovoja su asirais! 33 Seniai jau sukrautas laužas,[i6] jis karaliui skirtas, aukštas tas laužas ir platus. Ugnies daug ir malkų krūva, VIEŠPATIES alsavimas kaip sieros upė jį padega.

  
Išnašos:
1Iz 30,6: Skraidančioji gyvatė: hebrajiškai sarafugningoji, arba ta, kuri degina. Mat tokios gyvatės įgėlimas sukeldavo deginantį skausmą.
2Iz 30,7: Rahabas: Egiptas. Šiame skaitinyje, kaip ir daugelyje kitų vietų, Egiptas lyginamas su audringa, veržlia jūros pabaisa, tačiau ji, prašoma padėti Judo karalystei, nutyla – virsta numalšintu Rahabu. Žr. Ps 87,4; 89,11; Iz 51,9; Job 26,12.
3Iz 30,8: Izaijas turi dabar užrašyti savo tautos pasmerkimą (žr. 12-18 eilutes), kad ateityje, tautai žlugus, jo liudijimas būtų patvirtintas.
4Iz 30,20: Mokytojas: Dievas, kuris praeityje mokė per savo pranašus neaiškiai, ateityje padarys jiems savo mokymą aiškų. Tai buvo ypač akivaizdu, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi.
5Iz 30,27-30,33: Dievas nuteisia Asiriją. Vardas VIEŠPATIES: Pats Dievas. Žr. Ps 20,2.
6Iz 30,33: ... laužas: ant jo buvo sudegintas Asirijos karaliaus kūnas. Tai buvo džiugi šventiška proga izraeliečiams, – jie pasijuto laisvi nuo jo jungo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 30