BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 25

 Izaijo knyga
  
Iz 25

1 VIEŠPATIE, tu – mano Dievas,[i1]

garbinsiu tave, šlovinsiu tavo vardą,

nes tu įvykdei nuostabius užmojus, –

visokeriopai ir ištikimai įvykdei tai,

ką prieš amžius nutarei.

2 Miestus pavertei akmenų krūvomis,

jų tvirtoves – griuvėsiais.

Nedorėlių rūmai jau ne miestas,

niekuomet jie nebus atstatyti.

3 Šlovins tave dėl to galingos tautos žmonės,

prieš tave drebės miestai žiauriųjų tautų.

4 Silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs, –

prieglauda vargšams varge tu buvai, –

pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros.

Nors žiauriųjų siautulys yra kaip žiemos liūtis,

5 tu, kaip kaitra sausros metu,

nutildai nedorėlių triukšmą;

kaip debesies šešėlis kaitrą švelnina,

taip tu nutildai žiauriųjų pergalės šauksmus.

6 Galybių VIEŠPATS surengs šiame kalne[i2] visoms tautoms

puotą su skaniausiais valgiais,

puotą su rinktiniais vynais, –

pokylį su gardumynais

ir grynais, geriausiais vynais.

7 Šiame kalne jis nukels tą šydą,

kuris dengia visas gimines,

tą nuometą, kuris gobia visas tautas.

8 Jis visiems laikams sunaikins mirtį.

Viešpats DIEVAS nušluostys ašaras nuo visų veidų.

Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje.

Tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo VIEŠPATS!

9 Tą dieną bus sakoma:

„Štai šis yra mūsų Dievas!

Mes juo pasitikėjome, ir jis mus išgelbėjo!

Šis yra VIEŠPATS, juo mes pasitikėjome!

Džiūgaukime, linksminkimės, kad jis mus išganė!“

10 VIEŠPATIES ranka ant šio kalno ilsėsis,

bet Moabas[i3] bus vietoje sumintas

kaip šiaudai į liūną.

11 Išskės jis savo rankas Moabe,

kaip plaukikas skečia rankas plaukti, ir

kiekvienu savo rankų mostu jo puikybę mažins.

12 Tvirtovę su aukštais mūrais jis nugriaus,

su žeme sulygins, dulkėmis pavers.

  
Išnašos:
1Iz 25,1-25,8: Dievas nugalės blogį Mesijo karalystėje.
2Iz 25,6: Šis kalnas: Zionas, arba Jeruzalė, dangiškosios Jeruzalės simbolis.
3Iz 25,10: Moabas: Dievo priešų simbolis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 25