BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 21

 Izaijo knyga
  
Iz 21

Babilono žlugimas

1 Ištarmė tyrams prie jūros:[i1]

Kaip vėtros, šėlstančios Negebe,

taip negandos atūžia iš dykumos,

iš klaiko krašto.

2 Rūstus regėjimas buvo man duotas:

išdavikas išduoda, niokotojas niokoja.

„Pakilk, Elame![i2]

Pirmyn, Medija![i3] Pradėk apsiaustį!

Vaitojimams aš galą padarysiu!“[i4]

3 Dėl to man dreba strėnos,

sopuliai surėmė mane,

kaip gimdyvę skausmai suremia mane.

Esu taip sukrėstas,

kad girdėti nebegaliu,

taip pritrenktas,

kad matyti nebegaliu.

4 Mano širdis virpa, mane drebulys krečia.

Sutemų vėsumas, kurio troškau – man kraupus.

5 [i5]Stalas padengtas, kilimai pakloti.

Jie valgo, jie geria...

„Kelkitės, vadai! Patepkite aliejumi skydus!“[i6]

6 Šitaip kalbėjo Viešpats man:

„Eik, pastatyk sargybinį.

Tegu, ką mato, praneša“.

7 Kada vežimą pamatys jis, pakinkytą pora žirgų,

raitelius ant asilų ar raitelius ant kuprių,

nenuleidžia akių, testebi atidžiai“.

8 Ir sargybinis ėmė šaukti: „Viešpatie!

Stoviu sargybos bokšte visą dieną,

sargyboje praleidžiu naktį po nakties...

9 Štai atskuba dabar – vyras vežime, pakinkytame pora žirgų,

Girdėti šauksmas: 'Krito, krito Babilonas!

Ant žemės guli sudaužytos statulos jų dievų!'“

10 Manoji tauta, buvai iškulta

ir išvėtyta mano kluono laite!

Ką girdėjau iš Galybių VIEŠPATIES, Izraelio Dievo,

tą ir paskelbiau jums.

Edomas

11 Ištarmė Dumui {Edomui}:

Iš Seiro[i7] šaukia man:

„Sarge, kiek ilgai dar truks naktis?

Sarge, kiek ilgai dar truks naktis?“

12 Sargas atsiliepia:

„Ateina rytas, ateina ir naktis.

Jei norite paklausti, klauskite.

Ateikite vėl!“

Arabija

13 Ištarmė Arabijai:[i8]

Brūzgyne, klajoklių žemėje, nakvokite,

dedaniečių karavanai.

14 Sutikite ištroškusius su vandeniu;

su duona pasitikite bėgančius,

Temos šalies gyventojai.

15 Nuo kalavijų bėga jie, nuo išgaląsto kalavijo;

nuo įtempto lanko, nuo karo pavojų.

16 Mat šitaip pasakė Viešpats man: „Dar metai, – metai samdinio vieneri,[i9] – ir visa Kedaro šlovė prieis liepto galą. 17 Mažai beliks šauniųjų kilpininkų jo“. Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas.

  
Išnašos:
1Iz 21,1: Tyrai prie jūros: Babilonija. Negebas: dykuma į pietus nuo Judo karalystės.
2Iz 21,2: Elamas... Medija: dvi tautos, padėjusios Persijos karaliui Kyrui užkariauti Babiloniją 538 m prieš Kristų.
3Iz 21,2: Elamas... Medija: dvi tautos, padėjusios Persijos karaliui Kyrui užkariauti Babiloniją 538 m prieš Kristų.
4Iz 21,2: Vaitojimams... galą padarysiu: Dievas išvaduos belaisvius iš Babilonijos tremties.
5Iz 21,5: Babilono vadai linksminosi, kai Kyro kariuomenė įsiveržė į sostinę. Žr. Dan 5.
6Iz 21,5: Patepkite aliejumi skydus: patepimas aliejumi padaro skydo šoną slidų.
7Iz 21,11-21,12: Seiras: Edomas. Edomiečiai klausia pranašą, kiek ilgai jie turės kentėti (kančios naktis), pranašas atsako mįslingai: Išlaisvinimas (rytas) ir vėl kančia (naktis). Vėliau pranašas galės jiems duoti padrąsinantį atsakymą: Klauskite! (vėl ateikite!).
8Iz 21,13-21,16: Arabija: klajoklių – beduinų šalis. Dedaniečiai: arabų gentis, gimininga Edomui ir Temai, gyvenusi į rytus nuo Raudonosios jūros. Žr. Pr 10,7; 25,3; Jer 25,23.
9Iz 21,16: ... metai samdinio vieneri: Žr. Iz 16,14 paaiškinimą. Kedaras: klajoklių gentis Arabijoje. Žr. Iz 42,11; 60,7; Ps 120,5.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 21