BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 20

 Izaijo knyga
  
 Egipto ir Etiopijos nelaisvė
  
Iz 20

1 Buvo metai, kai Tartanas[i1] atžygiavo į Ašdodą, pasiųstas Asirijos karaliaus Sargono, užpuolė Ašdodą ir jį užėmė. 2 Pirma VIEŠPATS buvo kalbėjęs Izaijui, Amozo sūnui: „Eik, nusijuosk ašutinę nuo juosmens ir nusiauk sandalus nuo kojų“. Taip jis ir padarė, – vaikščiojo nuogas ir basas. 3 Dabar tarė VIEŠPATS:[i2] „Tai yra ženklas ir įspėjimas Egiptui ir Kušui. Kaip mano tarnas Izaijas trejus metus vaikščiojo nuogas ir basas, 4 lygiai taip Asirijos karalius varys belaisvius iš Egipto ir tremtinius iš Kušo, jaunus ir senus, – nuogus, basus, plikais užpakaliais – Egipto gėdai!“ 5 Tada jūs patirsite išgąstį ir gėdą dėl Kušo, į kurį buvote sudėję viltis, ir dėl Egipto, kuriuo didžiavotės. 6 Tą dieną šio pajūrio gyventojai sakys: „Žiūrėkite, kas atsitiko tiems, kuriais pasitikėjome ir pas kuriuos bėgome, ieškodami išgelbėjimo nuo Asirijos karaliaus! Kaip išsigelbėti dabar?“

  
Išnašos:
1Iz 20,1: ... Tartanas: Asirijos kariuomenės vado titulas. Ašdodas, filistinų miestas, egiptiečių sukurstytas sukilti prieš Asiriją, buvo Sargono II nukariautas 711 m. prieš Kristų.
2Iz 20,3-20,6: Simboliškas pranašo veiksmas vaizdžiai rodė, kad Asirija varys į nelaisvę egiptiečius ir etiopus. Judėjai ir jų sąjungininkai galėjo suprasti, kad jais pasitikėti buvo kvailystė. Kušas – šiaurinė Etiopijos sritis – Nubija.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 20