BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 11

 Izaijo knyga
  
Iz 11

Emanuelio – Mesijo valdymas

1 Iš Išajo[i1] kelmo išaugs atžala,

iš jo šaknies pražys pumpuras.

2 [i2]Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:

dvasia išminties ir įžvalgos,

dvasia patarimo ir narsumo,

dvasia pažinimo ir VIEŠPATIES baimės –

3 jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.

Jisai ne pagal išorę teis,

ne pagal nuogirdas spręs.

4 Pagal teisumą teis jis vargšus,

nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas.

Savo burnos rykšte nuplaks žemę,

savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui.

5 Teisumas bus jo juosmens diržas,

ištikimybė – jo strėnų juosta.

6 [i3]Tada vilkas viešės pas avį,

leopardas gulsis su ožiuku.

Veršis ir liūtukas ganysis kartu, –

juos prižiūrės mažas vaikas.

7 Karvė ir lokys bus kaimynai,

kartu gulės jų jaunikliai.

Liūtas ės šiaudus kaip jautis.

8 Kūdikis žais prie angies lindynės,

mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.

9 Visame mano šventajame kalne

nebus vietos jokiai skriaudai

nei jokiai niekšybei,

nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo,

tarsi jūros vandenų apsemta.

Efraimo ir Judo susijungimas

10 Tą dieną Išajo šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga. 11 Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio nuo Asirijos ir Egipto, Patro, Kušo, Etiopijos, Elamo, Šinaro, Hamato ir jūros salų.[i4]

12 Jis duos ženklą tautoms,

surinks Izraelio tremtinius.

Judo išblaškytuosius sutelks

iš keturių pasaulio šalių.

13 Išgaruos Efraimo pavydas,

Judo priešai bus sunaikinti.

Efraimas nebepavydės Judui,

o Judas nebebus priešas Efraimui.

14 Jie petys į petį mesis ant filistinų vakaruose,

kartu apiplėš kedemiečius.[i5]

Edomas ir Moabas bus jų valdos,

o amoniečiai – jų valdiniai.

15 VIEŠPATS nusausins Egipto jūros liežuvį,[i6]

grūmos kumščiu virš Eufrato,

savo deginančiu vėju

padalys jį į septynias vagas.

Jį bus galima pereiti su sandalais.

16 O mano tautos likučiui,

išlikusiam nuo Asirijos,

bus vieškelis, kaip yra buvęs Izraeliui,

kai jis atėjo iš Egipto žemės.

  
Išnašos:
1Iz 11,1: Išajis: Dovydo tėvas. Kelmas... atžala: po Babilonijos tremties Dovydo dinastijai liks tik kelmas, iš kurio ataugs nauja atžala, mesijinis Karalius.
2Iz 11,2-11,3: Šis tekstas davė įprastinius vardus Šventosios Dvasios dovanoms. Septuaginta ir Vulgata pirmąją baimę verčia žodžiu pamaldumas. Taip susidaro septynios dovanos.
3Iz 11,6-11,9: Idiliškas Rojaus darnos vaizdas – visuotinės taikos ir teisingumo simbolis mesijinėje karalystėje.
4Iz 11,11: Patro... jūros salų: kraštai, kur Dievo tauta kentėjo tremtį. Patro: Aukštutinis Egiptas; Elamo: į rytus nuo Babilonijos; Šinaro: Babilonija; Hamato: ant Oronto upės Sirijoje; salų: Viduržemio jūros pakraščiai.
5Iz 11,14: ... kedemiečiai: Arabijos dykumos gentys.
6Iz 11,15: Egipto jūros liežuvis
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 11