BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 08 14 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 6

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 6

Didysis įsakymas

4 [i1]Klausykis, Izraeli!

VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS.

5 Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi,

visa siela[i2] ir visomis jėgomis.

6 Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. 7 Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. 8 Prisirišk[i3] juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. 9 Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų“.

Neužmiršk Viešpaties!

10 „Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus įvedęs tave į kraštą, kurį jis prisiekė duoti tavo protėviams – Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, – kraštą su turtingais ir dideliais miestais, kurių tu nestatei, 11 su namais, pilnais visokiausių gėrybių, kurių tu nesukrovei, su iškirstomis vandens talpyklomis, kurių tu nekirtai, su vynuogynais bei alyvmedžių miškeliais, kurių tu nesodinai; kai būsi sočiai pavalgęs, 12 rūpinkis neužmiršti VIEŠPATIES, išvedusio tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. 13 Bijosi tik VIEŠPATIES, savo Dievo, jam tarnausi[i4] ir tik jo vardu prisieksi.

  
Išnašos:
1Įst 6,4: Šis tekstas apima visą esminį Mozės įstatymo dėsnį, Pakartoto Įstatymo knygos pagrindinę temą. Kadangi Viešpats yra tik vienas ir vienintelis Dievas, turime jį mylėti visa – nepadalyta – širdimi. Kristus cituoja šiuos žodžius kaip didžiausią ir pirmąjį įsakymą, apimantį visą Dievo mokymą. Žr. Mt 22,37; Mk 12,28-31; Lk 10,25-28; Rom 13,8-10.
2Įst 6,5: ... : hebrajiškai nafšeha
3Įst 6,8: Prisirišk juos ... kaip ženklą: turbūt šie nurodymai turėjo perkeltinę prasmę. Žr. Iš 13,9.16. Tačiau žydai suprato juos paraidžiui ir rišdavosi ant riešų ir kaktos dėžutes, įdėdami į jas pergamento juosteles su tikėjimo išpažinimo įrašu.
4Įst 6,13: ... jam tarnausi: čia tarnauti Dievui reiškia Dievą garbinti. Šia prasme Kristus šį tekstą cituoja, sudrausdamas šėtoną. Žr. Mt 4,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 6