BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 30

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 30

Du keliai

15 „Štai! Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. 16 Jei laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien duodu tau, mylėsi VIEŠPATĮ, savo Dievą, eisi jo keliais, laikysies jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus, o VIEŠPATS, tavo Dievas, tave laimins krašte, kurio eini paveldėti. 17 Tačiau jei tavo širdis nusigręš, neklausysi ir būsi išvestas iš kelio garbinti svetimų dievų ir jiems tarnauti, 18 šiandien tau pasakau, kad tikrai žūsite. Ilgai neišliksite žemėje, kurios, pereidami Jordaną, einate paveldėti. 19 Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, 20 mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Nes tai reiškia tau gyvenimą – ilgą gyvenimą tau žemėje, kurią VIEŠPATS prisiekė duoti tavo protėviams – Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“.

  
Išnašos:
1Įst 30,6: ... apipjaustys tavo širdį ... : žr. Įst 10,16 paaiškinimą.
2Įst 30,11-30,14: Dievas savo valią apreiškė taip aiškiai, kad jo įsakymo nežinojimas žmogaus nepateisina. Apaštalas Paulius pritaiko šiuos žodžius Laiške romiečiams (žr. Rom 10,6-10).
3Įst 30,14: ... žodis ... tavo burnoje ir tavo širdyje ... : kad galėtumei apie jį be vargo kalbėti (žr. Įst 6,7; 11,19); kad galėtumei jį lengvai atsiminti (žr. Įst 6,6; 11,18).
4Įst 30,14: ... žodis ... tavo burnoje ir tavo širdyje ... : kad galėtumei apie jį be vargo kalbėti (žr. Įst 6,7; 11,19); kad galėtumei jį lengvai atsiminti (žr. Įst 6,6; 11,18).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 30