BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 30

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 30

Dievo gailestingumas

1 „Kai visi šie žodžiai – palaiminimai ir prakeikimai, kuriuos tau susakiau, bus išsipildę, jei paimsi juos į širdį, būdamas bet kokiose tautose, į kurias VIEŠPATS, tavo Dievas, bus tave nubloškęs, 2 jei sugrįši pas VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir tu bei tavo vaikai klausysite jo balso visa širdimi ir visa siela, kaip aš įsakau tau šiandien, 3 tada VIEŠPATS, tavo Dievas, sugrąžins tave iš tremties ir, tavęs pasigailėdamas, vėl surinks tave iš visų tautų, po kurias VIEŠPATS, tavo Dievas, bus tave išsklaidęs. 4 Nors tu būtumei nublokštas į tolimiausią pasaulio kampą, iš ten VIEŠPATS, tavo Dievas, surinks tave, iš ten atgal jis tave parves. 5 VIEŠPATS, tavo Dievas, parves tave atgal į kraštą, kurį paveldėjo tavo protėviai, ir tu jį paveldėsi; Dievas padarys tave sėkmingesnį, gausesnį už protėvius.

6 Be to, VIEŠPATS, tavo Dievas, apipjaustys tavo širdį[i1] ir tavo palikuonių širdį, kad mylėtumei VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela ir išliktumei gyvas. 7 O visais anais prakeikimais VIEŠPATS, tavo Dievas, ištiks tavo priešus ir tuos, kurie tavęs neapkenčia ir tave persekiojo. 8 Tada tu vėl klausysi VIEŠPATIES balso, vykdydamas visus jo įsakymus, kuriuos šiandien tau duodu. 9 VIEŠPATS, tavo Dievas, tave apsčiai praturtins kiekvienu tavo rankų darbu, tavo gyvulių prieaugliu ir tavo žemės derliumi. Tave praturtindamas, VIEŠPATS vėl džiaugsis, kaip jis džiaugėsi, praturtindamas tavo protėvius, 10 nes, jau sugrįžęs pas VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela, tu klausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, vykdydamas jo įsakymus ir įstatus, surašytus šioje Mokymo knygoje“.

Dievo įsakymas yra aiškus

11 [i2]„Tikrai šis įsakymas, kurį šiandien tau duodu, nėra tau nei per sunkus, nei per tolimas. 12 Jis nėra danguje, kad turėtumei sakyti: 'Kas iš mūsų gali užlipti į dangų jo mums parnešti ir perduoti, kad galėtume jo laikytis?' 13 Jis nėra nei anapus jūros, kad turėtumei sakyti: 'Kas iš mūsų gali persikelti anapus jūros jo mums parnešti ir perduoti, kad galėtume jo laikytis?' 14 Ne! Tas žodis yra tau labai arti, – jis yra tavo lūpose[i3] ir tavo širdyje,[i4] kad vykdytumei“.

Du keliai

15 „Štai! Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. 16 Jei laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien duodu tau, mylėsi VIEŠPATĮ, savo Dievą, eisi jo keliais, laikysies jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus, o VIEŠPATS, tavo Dievas, tave laimins krašte, kurio eini paveldėti. 17 Tačiau jei tavo širdis nusigręš, neklausysi ir būsi išvestas iš kelio garbinti svetimų dievų ir jiems tarnauti, 18 šiandien tau pasakau, kad tikrai žūsite. Ilgai neišliksite žemėje, kurios, pereidami Jordaną, einate paveldėti. 19 Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, 20 mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Nes tai reiškia tau gyvenimą – ilgą gyvenimą tau žemėje, kurią VIEŠPATS prisiekė duoti tavo protėviams – Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“.

  
Išnašos:
1Įst 30,6: ... apipjaustys tavo širdį ... : žr. Įst 10,16 paaiškinimą.
2Įst 30,11-30,14: Dievas savo valią apreiškė taip aiškiai, kad jo įsakymo nežinojimas žmogaus nepateisina. Apaštalas Paulius pritaiko šiuos žodžius Laiške romiečiams (žr. Rom 10,6-10).
3Įst 30,14: ... žodis ... tavo burnoje ir tavo širdyje ... : kad galėtumei apie jį be vargo kalbėti (žr. Įst 6,7; 11,19); kad galėtumei jį lengvai atsiminti (žr. Įst 6,6; 11,18).
4Įst 30,14: ... žodis ... tavo burnoje ir tavo širdyje ... : kad galėtumei apie jį be vargo kalbėti (žr. Įst 6,7; 11,19); kad galėtumei jį lengvai atsiminti (žr. Įst 6,6; 11,18).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 30