BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 27

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
 D. PASKUTINIAI MOZĖS ŽODŽIAI
  
Įst 27

Apeigos

1 Tada Mozė[i1] drauge su Izraelio seniūnais įsakė žmonėms, tardamas: „Laikykitės visų įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu. 2 Tą dieną, kai tik būsite perėję Jordaną į kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda, sustatysi didelius akmenis, aptinkuosi juos tinku 3 ir parašysi ant jų visus šio Mokymo žodžius. Kai pereisite {Jordaną}, kad įeitumėte į kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda, – kraštą, tekantį pienu ir medumi, – kaip VIEŠPATS, tavo protėvių Dievas, tau pažadėjo, 4 – taigi, kai būsite perėję Jordaną, sustatysite tuos akmenis, kaip jums šiandien įsakau, ant Ebalo kalno[i2] ir aptinkuosi juos tinku. 5 Ten pastatysi ir aukurą VIEŠPAČIUI, savo Dievui, aukurą iš akmenų. Netašyk jų geležiniu įrankiu. 6 Iš netašytų akmenų turi pastatyti VIEŠPATIES, savo Dievo, aukurą. Tada atnašauk ant jo deginamąsias aukas VIEŠPAČIUI, savo Dievui, 7 paaukok bendravimo atnašas ir ten jas valgyk, džiaugdamasis[i3] VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje. 8 O visus šio Mokymo žodžius labai aiškiai parašysi ant anų akmenų“.[i4]

9 Mozė drauge su levitais kunigais kalbėjo visam Izraeliui, tardamas: „Tylėk ir klausykis, Izraeli! Šią dieną tapai VIEŠPATIES, tavo Dievo, tauta. 10 Todėl klausyk VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir laikykis jo įsakymų ir įstatų, kuriuos tau šiandien duodu“.

11 [i5]Tą pačią dieną Mozė davė žmonėms šį įsakymą: 12 „Kai būsite perėję Jordaną, šios giminės – Simeonas, Levis, Judas, Issacharas, Juozapas ir Benjaminas – stovės ant Gerizimo kalno ištarti tautai palaiminimą. 13 O prakeikimui ištarti stovės ant Ebalo kalno šios giminės: Reubenas, Gadas, Ašeras, Zebulunas, Danas ir Naftalis“.

Dvylika prakeikimų

14 „Tada levitai paskelbs garsiai visiems izraeliečiams:

15 [i6]'Prakeiktas žmogus, kuris meistro rankų darbu daro stabą ar lieja paveikslą, pasibjaurėjimą VIEŠPAČIUI, ir jį slapta pastato!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'[i7]

16 'Prakeiktas, kas užgauna savo tėvą ir motiną!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

17 'Prakeiktas, kas perkelia savo kaimyno ežiaženklį!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

18 'Prakeiktas, kas suklaidina aklą žmogų kelyje!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

19 'Prakeiktas, kas pažeidžia ateivio, našlaičio ir našlės teises!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

20 'Prakeiktas, kas sugula su savo tėvo žmona, nes jis nukelia savo tėvo antklodę!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

21 'Prakeiktas, kas sueina su bet kokiu gyvuliu!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

22 'Prakeiktas, kas sugula su savo seserimi, dukterimi savo tėvo ar dukterimi savo motinos!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

23 'Prakeiktas, kas sugula su savo uošve!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

24 'Prakeiktas, kas slapta užmuša savo artimą!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

25 'Prakeiktas, kas apsiima už kyšį išlieti nekaltą kraują!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'

26 'Prakeiktas, kas nesilaikys šio Mokymo žodžių ir jų nevykdys!' O visi žmonės atsakys: 'Amen!'“

  
Išnašos:
1Įst 27,1: ... Mozė ... : apie Mozę kalbama trečiuoju asmeniu. Šis skyrius yra pernelyg nepriklausomas ir pertraukia Mozės kalbas (žr. Įst 5-26 ir Įst 28).
2Įst 27,4: ... ant Ebalo kalno ... : Ebalo kalnas yra į šiaurę, o Gerizimo į pietus nuo Šechemo miesto (žr. 12-13 eilutes).
3Įst 27,7: ... valgyk, džiaugdamasis ... : užuomina apie vaišes, kurios lydėdavo bendravimo aukas.
4Įst 27,8: ... anų akmenų ... : žr. 3-4 eilutes; skirtingų nuo aukuro akmenų.
5Įst 27,11-27,13: Šios eilutės yra susijusios su senomis apeigomis Šecheme, kurios buvo įvestos, pasak Joz 8,30-35, paties Mozės. Giminių sąrašas atspindi žilą Izraelio senovę, nes Levio giminė yra rikiuojama tarp kitų giminių (žr. Pr 49,5-7) ir Juozapo namų padalijimas į Manaso ir Efraimo gimines dar nėra įvykęs (žr. Pr 49,22-26).
6Įst 27,15-27,26: Palaiminimo apeigos (žr. 12-ąją eilutę; taip pat Įst 28,3-6) šiame trumpame apraše nėra minimos. Aprašoma tik prakeikimo apeigos (žr. 13-ąją eilutę). Levitai perskaito prakeikimą, o bendrija atsako Amen! – t. y. Sutinku! Dvylika prakeikimų derinasi su dvylika giminių. Žmonės iškilmingai prisiima Sandoros įpareigojimus (žr. Jer 11,3). Dvylika prakeikimų yra labai seni įstatymai.
7Įst 27,15: Amen!: žr. Sk 5,22 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 27