BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 25

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 25

1 „Tarkime, du vyrai turi ginčą ir eina į teismą. Teisėjai padaro nuosprendį, pareikšdami vieną esant teisų, o kitą kaltą. 2 Jei kaltasis yra užsitarnavęs būti nuplaktas, teisėjas palieps jį paguldyti ir nuplakti jo akivaizdoje kaltę atitinkančiu kirčių skaičiumi. 3 Keturiasdešimt kirčių[i1] galima jam duoti, bet ne daugiau; kitaip, davus daugiau kirčių negu tiek, tavo artimas bus pažemintas tavo akyse.

4 [i2]Jaučiui, kuliančiam javus, antsnukio neuždėsi“.

Svainio vedybos

5 „Kai broliai gyvena drauge[i3] ir vienas jų miršta, nepalikdamas sūnaus, mirusiojo žmona neištekės šalia šeimos už svetimo vyro. Jos vyro brolis sueis su ja, – jis paims ją sau žmona ir atliks jai svainio pareigą. 6 O pirmagimis, kurį ji pagimdys, paveldės mirusiojo brolio vardą, kad jo vardas nebūtų ištrintas iš Izraelio. 7 Tačiau jei tas vyras nenorės vesti savo brolio našlės, tada jo brolio našlė ateis pas seniūnus vartuose ir tars: 'Mano vyro brolis atsisako įamžinti savo brolio vardą Izraelyje. Jis neatlieka man svainio pareigos'. 8 Tada to miesto seniūnai jį pasišauks ir įspės. Jei jis užsispiria, sakydamas: 'Aš nenoriu jos vesti', 9 [i4]tada jo brolio žmona prieis prie jo seniūnų akivaizdoje, numaus jam nuo kojos sandalą ir, spjovusi jam į veidą, tars: 'Šitaip elgiamasi su vyru, kuris nestato savo broliui namų'. 10 Visur Izraelyje jo šeima bus žinoma kaip 'namai to, kuriam buvo numautas sandalas'“.

Įvairūs įsakai

11 „Jei susimuštų du vyrai ir vieno jų žmona įsikištų gelbėti savo vyrą nuo priešininko rankos, ištiesdama ranką ir griebdama jam už gėdos, 12 nukirsi jai ranką. Nerodyk jokio gailesčio.

13 Nelaikysi savo maiše dviejų skirtingų svarsčių – didesnių ir mažesnių. 14 Nelaikysi savo namuose dviejų skirtingų saikų – didesnių ir mažesnių. 15 Turėsi tik pilną ir teisų svarstį; turėsi tik pilną ir teisų saiką, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. 16 Nes tais, kurie tokius dalykus daro, nesąžiningai elgdamiesi, bjaurisi VIEŠPATS, tavo Dievas.

17 [i5]Atsimink, ką tau darė Amalekas, kai keliavai iš Egipto, 18 kaip jis užpuldinėjo tave pakeliui, kai buvai išalkęs, ir, nebijodamas Dievo, žudė visus atsilikusius. 19 Todėl kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus davęs tau poilsį nuo visų tavo priešų visame krašte, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, duoda tau turėti kaip paveldą, ištrinsi Amaleko atminimą po dangumi. Neužmiršk!“

  
Išnašos:
1Įst 25,3: Keturiasdešimt kirčių ... : lyginant su bausmėmis kaimyniniuose kraštuose, ši izraeliečių bausmė buvo švelni. Vėliau žydai ir šį skaičių sumažino iki keturiasdešimt be vieno, t. y. iki trisdešimt devynių. Žr. 2 Kor 11,24.
2Įst 25,4: Apaštalas Paulius, remdamasis šiuo tekstu, moko, kad darbininkas turi teisę pragyventi iš savo darbo. Žr. Kor 9,9; 1 Tim 5,18.
3Įst 25,5: Kai broliai gyvena drauge ... : kai to paties klano giminės nors vedę, bet turi bendrą nuosavybę. Tik šiuo atveju turėjo būti laikomasi svainio įstatymo, nes vienas iš jo tikslų buvo išsaugoti klanui mirusiojo nuosavybę. Našlės vedybos su savo svainiu vadinamos levirato vedybomis. Levir yra lotyniškas žodis ir reiškia svainis, arba vyro brolis.
4Įst 25,9-25,10: Bausmė vyrui, kuris atsisako laikytis šeimos solidarumo įstatymo, yra vieša gėda. Našlė spjauna jam į veidą! Sandalai buvo pati pigiausia žmogaus nuosavybė (žr. Am 2,6; 8,6), todėl ir posakis mogus be sandalų ženklino visišką skurdžių. Žr. Rut 7,7-8.
5Įst 25,17-25,19: Šie Amaleko užpuldinėjimai neminimi niekur kitur Senajame Testamente, bet turbūt turima galvoje mūšis su Amaleku, apie kurį rašo Iš 17,8 tekstas. Karo žygį prieš Amaleką įvykdė karalius Saulius. Žr. 1 Sam 15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 25