BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 23

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 23

1 „Joks vyras neves savo tėvo žmonos, [i1]neišniekins savo tėvo lovos“.

Dalyvavimas bendrijos pamaldose

2 „Nė vienas, kurio sėklidės yra sutraiškytos ar varpa nupjauta, nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą.

3 Gimusieji iš neteisėto lytinio santykiavimo nebus priimti į VIEŠPATIES sueigą. Net iki dešimtosios kartos nė vienas jų palikuonių nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą.

4 Joks amonietis ar moabietis nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą. Net iki dešimtosios kartos nė vienas jų palikuonių nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą 5 dėl to, kad nepasitiko jūsų su duona ir vandeniu jūsų kelionėje iš Egipto, ir dėl to, kad jie samdė prieš tave Beoro sūnų Balaamą iš Petoro Mesopotamijoje, kad tave prakeiktų. – 6 Bet VIEŠPATS, tavo Dievas, atsisakė Balaamo klausyti. VIEŠPATS, tavo Dievas, pavertė tą prakeikimą tau palaiminimu, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, tave mylėjo. – 7 Nesirūpinsi jų gerove ar labu, kol tik būsi gyvas – niekad.

8 Nesibjaurėsi edomiečiais, nes jie yra tavo giminės. Nesibjaurėsi egiptiečiais, nes buvai ateivis jų žemėje. 9 Jiems gimę trečiosios kartos vaikai gali būti priimti į VIEŠPATIES sueigą“.

Švara stovykloje

10 „Kai žygyje prieš savo priešus įsirengi stovyklą, susilaikyk nuo visko, kas nepadoru. 11 Jei kas nors iš jūsų taps nešvarus nakčia dėl sėklos išsiliejimo, jis turi išeiti iš stovyklos. 12 Artėjant vakarui, jis apsiplaus vandeniu ir, saulei leidžiantis, gali pareiti į stovyklą.

13 Už stovyklos turėsi nurodytą vietą, kur galėsi laukan eiti. 14 Prie savo aprangos turėsi ir kastuvėlį. Nusilengvinęs už stovyklos, iškasi juo duobę ir apdengsi savo išmatas. 15 Kadangi VIEŠPATS, tavo Dievas, žygiuoja drauge tavo stovykloje tavęs išgelbėti ir tau atiduoti tavo priešų, todėl tavo stovykla turi būti šventa. Tenemato jis nieko nepadoraus tarp jūsų ir tenenusigręžia nuo tavęs“.

Įvairūs įsakai

16 „Vergo, išsigelbėjusio pas tave nuo savininko, neatiduosi jo savininkui. 17 Jis gyvens su tavimi bet kurioje vietoje, kurią jis išsirinks tarp jūsų kuriame nors mieste,[i2] kur tik jam patiks. Tu neturi jo skriausti.

18 [i3]Jokia Izraelio duktė nebus šventovės kekšė; joks Izraelio sūnus nebus šventovės kekšininkas. 19 Neneši kekšės užmokesčio ar kekšininko atlygio[i4] į VIEŠPATIES, savo Dievo, Namus kaip atnašos už įžadą, nes jiedu abu yra pasibjaurėjimas VIEŠPAČIUI, tavo Dievui.

20 Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. 21 Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.

22 Kai padarai įžadą VIEŠPAČIUI, savo Dievui, nedelsk jį įvykdyti, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, tikrai iš tavęs jo pareikalaus, ir tu užsitrauksi kaltę. 23 Bet, susilaikydamas nuo įžadų, kaltės neužsitrauksi. 24 Kas kartą išėjo iš tavo lūpų, tą turi ištikimai padaryti, lygiai kaip laisvai esi savo burna pažadėjęs VIEŠPAČIUI, savo Dievui. 25 Kai įeini į savo kaimyno vynuogyną, gali valgyti vynuogių iki soties, bet į savo indą nieko nesidėsi. 26 Kai įeini į savo kaimyno nepjautų javų lauką, gali ranka skintis varpų, bet pjautuvu savo kaimyno javų nesipjausi“.

  
Išnašos:
1Įst 23,1: ... ėvo žmonos: savo pamotės. Apie tėvo lovos išniekinimą žr. Įst 27,20.
2Įst 23,17: ... kuriame nors mieste: atrodo, kad turima mintyje vergas, atbėgęs iš kito krašto.
3Įst 23,18-23,19: Pagonys tikėjo, kad jie galėjo sueiti į ypatingą santykį su savo dievais ir deivėmis, turėdami lytinius santykius su pagonių kunigais ir kunigėmis, kurie tuo tikslu ir kekšaudavo savo šventose vietose. Užmokestis kekšei ir atlygis kekšininkui buvo laikomi įžadų atnašomis pagonių šventovei. Tokios apeigos buvo laikomos pasibjaurėjimu Izraelyje ir griežtai draudžiamos.
4Įst 23,19: ... kekšininko atlygio: pažodžiui šuns algos, t. y. pinigai, kuriais pagonių kunigui buvo atlyginama už jo nepadorų patarnavimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 23