BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 14

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 14

Pagonių gedulo apeigos

1 „Jūs esate VIEŠPATIES, savo Dievo, vaikai. Neraižykite savęs ir neskuskite sau plaukų viršum kaktos dėl mirusiojo, 2 nes esi tauta, pašvęsta VIEŠPAČIUI, savo Dievui. Tave VIEŠPATS išsirinko iš visų kitų tautų žemėje būti jo nuosava tauta“.

Švarūs ir nešvarūs gyvūnai

3 „Nevalgysi, kas pasibjaurėtina. 4 Šie yra gyvuliai, kuriuos galite valgyti: jautis, avis, ožka, 5 stirna, gazelė, danielius, laukinė ožka, kalnų ožys, antilopė ir kalnų avys. 6 Iš gyvulių galite valgyti kiekvieną gyvulį, kuris turi nagą, skeltą į dvi dalis, ir atrajoja. 7 Tačiau iš tų, kurie atrajoja ar yra skeltanagiai, nevalgysite – kupranugario, kiškio ir opšraus, nes jie nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi. Jie yra jums nešvarūs. 8 Ir kiaulė yra jums nešvarus gyvulys, nes ji nors ir turi skeltus nagus, bet neatrajoja. Nei šių gyvulių mėsos valgysite, nei jų dvėsenos liesite.

9 Iš visų vandens gyvūnų šiuos galite valgyti: kas turi pelekus ir žvynus, tokius jūs galite valgyti. 10 Kas pelekų ir žvynų neturi, jūs negalite valgyti. Tie gyvūnai yra jums nešvarūs.

11 Galite valgyti visus švarius paukščius. 12 Bet yra šie, kurių nevalgysite: erelis, grifas ir juodasis grifas, 13 suopis, visų rūšių sakalai, 14 visų rūšių varnos, 15 strutis, lėlis, žuvėdra, visų rūšių vanagai, 16 pelėda ir ūbaujanti pelėda, baltoji pelėda, 17 pelikanas, einis ir kormoranas, 18 gandras ir visų rūšių garniai; lukutis ir šikšnosparnis. 19 [i1]Visi sparnuotieji vabzdžiai yra jums nešvarūs, – jie nebus valgomi. 20 Galite valgyti visus švarius sparnuotus gyvūnus.

21 Kas yra nugaišęs, to nevalgysite. Gaišeną valgyti gali duoti ateiviui, gyvenančiam tavo mieste, ar parduoti ją svetimšaliui, nes tu esi tauta, pašvęsta VIEŠPAČIUI, savo Dievui.

Nevirsi ožiuko jo motinos piene“.[i2]

Dešimtinės duoklė

22 „Kasmet atskirsi dešimtą dalį viso savo pasėlių derliaus, užderėjusio dirvoje. 23 Valgysi dešimtinę savo grūdų, vyno bei aliejaus ir savo bandų bei kaimenių pirmagimius VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią jis išsirinks kaip savo vardo buveinę, kad išmoktumei visad pagarbiai bijoti VIEŠPATIES, savo Dievo. 24 Bet VIEŠPAČIUI, tavo Dievui, tave gausiai palaiminus,[i3] jei nuotolis bus toks didelis, kad tu dešimtinės nepajėgi nugabenti, nes vieta, kurią VIEŠPATS išsirinks įkurdinti savo vardui, per toli nuo tavęs, 25 tada gali dešimtinę pakeisti pinigais. Su pinigais saugiai rankoje nueik į vietą, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, bus išsirinkęs. 26 Panaudosi pinigus nupirkti, ko norėsi – jaučių, avių, vyno, stipraus gėrimo ir ko tik trokši. Ten, VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje, valgysi tu ir tavo namiškiai drauge džiaugdamiesi. 27 Ir levito, gyvenančio tavo mieste, nepalik tuščiomis, nes jis neturi nei dalies, nei paveldo kaip tu.

28 Kas treti metai atneši visą tų metų savo derliaus dešimtinę ir atiduosi ją į miesto svirną. 29 Levitas, kadangi jis neturi nei dalies, nei paveldo su tavimi, taip pat ir ateivis, ir našlaitis, ir našlė, esantys tavo mieste, galės ateiti ir pavalgyti iki soties, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų tave ir kiekvieną tavo darbą, prie kurio pridedi ranką“.

  
Išnašos:
1Įst 14,19-14,20: Nešvarūs sparnuotieji vabzdžiai yra tie vabzdžiai, kurie rėplioja žeme; švarūs sparnuotieji gyvūnai yra tie, kurie eina žeme šokinėdami, pavyzdžiui, žiogai.
2Įst 14,21: Nevirsi ožiuko jo motinos piene: žr. Iš 23,19 paaiškinimą.
3Įst 14,24: ... VIEŠPAČIUI ... tave gausiai palaiminus: gavus gausų derlių izraeliečiui ūkininkui buvo sunku nugabenti dešimtinę į Jeruzalę – į Šventyklą iš tolimesnių krašto vietų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 14