BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 25

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 25

Svainio vedybos

5 „Kai broliai gyvena drauge[i3] ir vienas jų miršta, nepalikdamas sūnaus, mirusiojo žmona neištekės šalia šeimos už svetimo vyro. Jos vyro brolis sueis su ja, – jis paims ją sau žmona ir atliks jai svainio pareigą. 6 O pirmagimis, kurį ji pagimdys, paveldės mirusiojo brolio vardą, kad jo vardas nebūtų ištrintas iš Izraelio.

  
Išnašos:
1Įst 25,3: Keturiasdešimt kirčių ... : lyginant su bausmėmis kaimyniniuose kraštuose, ši izraeliečių bausmė buvo švelni. Vėliau žydai ir šį skaičių sumažino iki keturiasdešimt be vieno, t. y. iki trisdešimt devynių. Žr. 2 Kor 11,24.
2Įst 25,4: Apaštalas Paulius, remdamasis šiuo tekstu, moko, kad darbininkas turi teisę pragyventi iš savo darbo. Žr. Kor 9,9; 1 Tim 5,18.
3Įst 25,5: Kai broliai gyvena drauge ... : kai to paties klano giminės nors vedę, bet turi bendrą nuosavybę. Tik šiuo atveju turėjo būti laikomasi svainio įstatymo, nes vienas iš jo tikslų buvo išsaugoti klanui mirusiojo nuosavybę. Našlės vedybos su savo svainiu vadinamos levirato vedybomis. Levir yra lotyniškas žodis ir reiškia svainis, arba vyro brolis.
4Įst 25,9-25,10: Bausmė vyrui, kuris atsisako laikytis šeimos solidarumo įstatymo, yra vieša gėda. Našlė spjauna jam į veidą! Sandalai buvo pati pigiausia žmogaus nuosavybė (žr. Am 2,6; 8,6), todėl ir posakis mogus be sandalų ženklino visišką skurdžių. Žr. Rut 7,7-8.
5Įst 25,17-25,19: Šie Amaleko užpuldinėjimai neminimi niekur kitur Senajame Testamente, bet turbūt turima galvoje mūšis su Amaleku, apie kurį rašo Iš 17,8 tekstas. Karo žygį prieš Amaleką įvykdė karalius Saulius. Žr. 1 Sam 15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 25