BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 9

 Išminties knyga
  
 Saliamono malda
  
Išm 9

1 [i1]„Mano protėvių Dieve ir gailestingumo VIEŠPATIE,

kuris visa padarei savo žodžiu

2 ir savo išmintimi sukūrei žmogų

būti tavo padarytų kūrinių šeimininku,

3 valdyti pasaulį šventumu ir teisumu

ir dora širdimi tarti nuosprendį,

4 suteik man išminties, tavo sosto tarnaitės,

ir neišmesk manęs iš savo vaikų skaičiaus.

5 Juk aš esu tarnas, sūnus tavo tarnaitės,

silpnas žmogus ir trumpaamžis,

menkai tenutuokiantis apie teismą ir įstatymus.

6 Juk iš tikrųjų net tobulas žmogus mirtingųjų

bus laikomas nieku be tavo išminties.

7 Tu išrinkai mane būti savo tautos karaliumi

ir tavo sūnų bei dukterų teisėju.

8 Tu įsakei statyti Šventyklą ant savo šventojo kalno

ir aukurą savo buveinės mieste,

atvaizdą tavo šventosios Padangtės,

kurią tu prirengei nuo pat pradžios.

9 Su tavimi yra išmintis – ta,

kuri žino tavo darbus

ir kuri buvo, kai padarei pasaulį;

ji suvokia, kas malonu tavo akyse

ir kas teisinga pagal tavo įsakymus.

10 Atsiųsk ją iš šventojo dangaus,

siųsk ją nuo savo šlovės sosto,

kad ji triūstų su manimi

ir žinočiau, kas tau malonu.

11 Juk ji visa žino ir supranta,

santūriai man vadovaus

ir apsaugos mane savo didingumu.

12 Tada mano darbai bus tau malonūs,

aš valdysiu teisingai tavo tautą

ir būsiu vertas savo tėvo sosto.

13 [i2]Juk kas gali žinoti Dievo užmojį?

Kas gali suvokti, ko VIEŠPATS nori?

14 Juk mirtingųjų svarstymai nieko verti

ir mūsų sumanymai nepatikimi,

15 nes mūsų irus kūnas nusveria sielą

ir ši molinė pastogė slopina neramų protą.

16 Mes sunkiai atspėjame, kas yra žemėje,

ir tik triūsdami randame tai, kas po ranka,

bet kas ištyrė tai, kas yra danguje?

17 Kas būtų sužinojęs tavo užmojį,

jeigu tu nebūtum davęs išminties

ir siuntęs savo šventosios dvasios iš aukštybių?

18 [i3]Taip įvyko, kad žemės vaikų takai buvo ištiesinti,

žmonės išmokyti, kas tau malonu,

ir išgelbėti išmintimi“.

  
Išnašos:
1Išm 9,1-9,2: Dievas sukūrė visa savo žodžiu ir išmintimi. Čia žodis ir išmintis yra sinonimai. Žr. Jn 1,1-3.
2Išm 9,13-9,15: Irus kūnas, nors ir nelaikomas blogu, nusveria ir slopina protą.
3Išm 9,18: Išmintis veda, moko ir išgano savo sekėjus. Ši tiesa akivaizdi teisiųjų protėvių gyvenime. Žr. Išm 10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 9