BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 6

 Išminties knyga
  
Išm 6

Raginimas ieškoti išminties

1 Klausykitės tad, karaliai, ir supraskite;

mokykitės jūs, plačiosios žemės viešpačiai!

2 Išgirskite jūs, kurie valdote gyventojų mases

ir didžiuojatės tautų daugybe!

3 Juk VIEŠPATS jums davė jūsų valdžią,

Aukščiausiasis suteikė savarankiškumą;

jis pats tirs jūsų darbus ir tyrinės jūsų užmojus,

4 nes, jo karalystės tarnai būdami,

jūs nevaldėte teisingai,

nesilaikėte įstatymo[i1]

ir negyvenote pagal Dievo valią.

5 Ūmai ir baisiai tad jis ateis pas jus,

nes griežtas teismas užklumpa valdančiuosius.

6 Paprastam žmogui gali būti atleista iš pasigailėjimo,

bet galingieji bus griežtai teisiami.

7 Juk visų Valdovas nesigūžia nė prieš vieną,

nerodo pagarbos kieno nors didybei,

nes jis padarė mažą ir didelį

ir visais lygiai rūpinasi,

8 bet galingiesiems parengtas reiklus ištyrimas.

9 Jums tad, valdovai, skirti šie mano žodžiai,

kad mokytumėtės išminties ir nenusižengtumėte.

10 Juk tik tie bus išrinkti į šventuosius,

kurie šventų įsakų pagarbiai laikosi;

tik tie ras paruoštą apsigynimą,[i2]

kurie bus iš jų pasimokę.

11 Dėkitės tad į širdį mano žodžius,

trokškite ir būsite pamokyti.

Kas ieško išminties, tas randa

12 Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis,

lengvai pastebima tų, kurie ją myli,

ir surandama tų, kurie jos ieško.

13 Ji skuba atskleisti save tiems,

kurie jos trokšta.

14 Kas anksti keliasi jos ieškoti, tas nepavargs,

nes ras ją sėdinčią prie savo durų.

15 Apie ją mąstyti yra protingiausia, –

kas dėl jos budi, greitai bus be rūpesčio.

16 Juk ji pati eina ieškoti tų, kurie jos verti,

geraširdiškai jiems pasirodo jų takuose

ir pasitinka juos prie kiekvieno jų užmojo.

17 [i3]Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis,

o atsidėjimas mokymuisi – meilė.

18 Meilė yra laikymasis jos įstatų,

laikymasis įstatų – nemarumo pagrindas,

19 o nemarumas priartina žmogų prie Dievo;

20 taigi ieškojimas išminties paruošia karalystei.[i4]

21 [i5]Užtat jūs, tautų valdovai,

jeigu jums malonūs jūsų sostai ir skeptrai,

gerbkite išmintį,

kad galėtumėte amžinai karaliauti.

B. SALIAMONAS IR IŠMINTIES IEŠKOJIMAS

Įžanga

22 Jums paskelbsiu, kas yra išmintis ir kaip ji atsirado;

neslėpsiu nuo jūsų jokių paslapčių,

bet papasakosiu apie ją nuo kūrimo pradžios,

neprasilenkdamas su tiesa, paskleisiu jos pažinimą.

23 Žlugdančio pavydo su savimi neimsiu,

nes jis neturi nieko bendro su išmintimi.

24 Pasaulio išgelbėjimas – turėti daug išminčių,

o išmintingas karalius – tautos gerovė.

25 Mokykitės tad iš mano žodžių, –

tai jums pravers.

  
Išnašos:
1Išm 6,4: ... įstatymo
2Išm 6,10: ... apsigynimą
3Išm 6,17: Žingsniai nuo meilės išminčiai iki nemirtingumo. Mąstymo forma – sudėtinė kaip stoikų. Nužymimas kelias nuo noro ieškoti išminties iki jo padarinių – nemirtingumo ir buvimo pas Dievą.
4Išm 6,20: ... karalystei
5Išm 6,21-6,25: Kvietimas mokytis išminties iš Saliamono. Kreipiamasi į karalius, bet tikrieji skaitytojai buvo judėjų bendruomenė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 6