BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 12

 Išminties knyga
  
Išm 12

13 Juk, be tavęs, nėra kito Dievo,

kuris viskuo rūpintųsi

ir kuriam turėtumei įrodyti,

kad tu nesi neteisingai pasmerkęs;

16 Juk tavo jėga yra teisumo šaltinis, –

visa valdydamas, tu gali visų ir pasigailėti.

17 [i3]Juk tu parodai savo jėgą,

kai netikima tavo visagalybe,

ir baudi įžūlumą tų, kurie ją pažįsta.

18 Nors esi visavalės jėgos, teisi atlaidžiai

ir didžiu atlaidumu mus valdai,

nes, kai panori, jėga tau tarnauja.

Dievo pamokos savo tautai

19 [i4]Tokiais darbais tu pamokei savo tautą,

kad teisus žmogus turi mylėti žmones,

ir savo vaikams davei gerą viltį,

nes suteiki vietos atgailai už nuodėmes.

  
Išnašos:
1Išm 12,3-12,11: Net kanaaniečiams Dievas buvo atlaidus. Nepaisant jų nedoro elgesio, Dievas teisė juos – pamažėle (žr. 8-ąją eilutę; Iš 23,29-30), duodamas jiems progos daryti atgailą (žr. 10-ąją eilutę; Ezd 9,11; Žyd 12,17).
2Išm 12,12-12,18: Visagaliam Dievui malonu daryti gera. Dievas – visavalis, visagalis – niekam nesiteisina, nė vieno nepasmerkia neteisingai, teisia švelniai ir atlaidžiai. Jis rūpinasi visais žmonėmis (žr. 13-ąją eilutę) ir valdo visa (žr. 15-ąją eilutę).
3Išm 12,17: Dievo pykčio jėga paliečia tuos, kurie jį pažįsta ir, nepaisant to, nepaklūsta jo visavalei galybei. Žr. Išm 1,2; 15,2; taip pat ir Išm 12,27; 18,13.
4Išm 12,19-12,22: Dievo gailestingumas yra pavyzdys Dievo tautai. Izraelis gali pamanyti, kad Dievas juos reikliai teisė, bet Izraelio priešus jis labiau plaka. Dievas pataiso savo tautą jos labui.
5Išm 12,27: ... griežtas pasmerkimas: egiptiečių pirmagimių sūnų mirtis ir žūtis prie Raudonosios jūros.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 12