BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 25 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 1

 Išminties knyga
  
 A. TEISUMAS IR ŽMOGAUS LIKIMAS
  
Išm 1

13 Juk Dievas mirties nepadarė

ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi, –

14 tam, kad būtų, jis sukūrė visa.

Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki,

jie neturi mirtinų nuodų,

Hadas žemėje neviešpatauja.

15 Juk teisumas yra nemarus.

  
Išnašos:
1Išm 1,1: ... teisumą: teisumas – visapusis proto ir valios sutarimas su Dievo valia, išreikštas Mozės mokymo įsakymuose ir sąžinės reikalavimuose. Teisumas, arba nuteisinimas, yra ženklus žodis Evangelijoje pagal Matą ir Apaštalo Pauliaus laiškuose.
2Išm 1,5: ... auklėjimo dvasia: šiame tekste ir kitur šiuo žodžiu ženklinama Išmintis.
3Išm 1,5: ... neteisybės: teisumo priešpriešos. Žr. 1-ąją eilutę.
4Išm 1,7: Ši eilutė yra siejama su Šv. Dvasia Sekminių liturgijoje.
5Išm 1,11: ... šmeižtų: kalbos prieš Dievą ir jo Apvaizdą.
6Išm 1,16-2,24: Materialistai sako, kad gyvenimas yra trumpas, gimimas yra tik atsitiktinumas, žmogaus gyvenimas neturi išliekančios prasmės, o fizinė mirtis užbaigia žmogaus būtį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 1

Išminties knygaSkyrius: 2

 Išminties knyga
  
Išm 2

23 [i4]Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus,

padarė jį savo amžinybės paveikslu.

24 Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį,

ir jo bičiuliai draugėje tai patiria.

  
Išnašos:
1Išm 2,6-2,9: Jie drąsina vieni kitus gyventi mėgaujantis tik tuo, kas dabar žmogui patinka ir teikia malonumo, nes gyvenimas trumpas – mirtis užgesina žmogaus gyvastį.
2Išm 2,12-2,20: Šios eilutės siejamos su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia. Daugelis Bendrijos Tėvų šias eilutes laikė pranašavimu. Žr. Mt 27,41-44.
3Išm 2,12: ... Įstatymui: Mozės mokymui.
4Išm 2,23-2,24: Žr. Pr 1-3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 2