BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 1

 Išminties knyga
  
 A. TEISUMAS IR ŽMOGAUS LIKIMAS
  
Išm 1

Ieškoti Dievo ir vengti pikta

1 Mylėkite teisumą,[i1] žemės valdovai,

būkite atviri VIEŠPAČIUI gerumu,

ieškokite jo tyra širdimi.

2 Juk suranda jį tie, kurie jo negundo, –

jis pats apsireiškia tiems, kurie juo pasitiki.

3 Juk sukti svarstymai atitolina žmones nuo Dievo,

o kai jo galybė bandoma, – ji apstulbina kvailius.

4 Juk išmintis niekad neis į piktavalę sielą

nei gyvens nuodėmės pavergtame kūne.

5 Juk šventoji auklėjimo dvasia[i2] bėgs nuo apgaulės,

pasitrauks nuo kvailų svarstymų, –

bus ateinančios neteisybės[i3] išguita.

6 Juk išmintis yra žmogų mylinti dvasia,

tačiau ji neatleidžia piktažodžiautojo

nuo jo žodžių kaltės,

nes Dievas yra jo slapčiausių minčių liudytojas, –

tikrai stebi žmogaus širdį ir klausosi jo liežuvio.

7 [i4]Juk VIEŠPATIES dvasia pripildo pasaulį,

ir tas, kuris visa palaiko, žino, ką žmogus sako,

  
Išnašos:
1Išm 1,1: ... teisumą: teisumas – visapusis proto ir valios sutarimas su Dievo valia, išreikštas Mozės mokymo įsakymuose ir sąžinės reikalavimuose. Teisumas, arba nuteisinimas, yra ženklus žodis Evangelijoje pagal Matą ir Apaštalo Pauliaus laiškuose.
2Išm 1,5: ... auklėjimo dvasia: šiame tekste ir kitur šiuo žodžiu ženklinama Išmintis.
3Išm 1,5: ... neteisybės: teisumo priešpriešos. Žr. 1-ąją eilutę.
4Išm 1,7: Ši eilutė yra siejama su Šv. Dvasia Sekminių liturgijoje.
5Išm 1,11: ... šmeižtų: kalbos prieš Dievą ir jo Apvaizdą.
6Išm 1,16-2,24: Materialistai sako, kad gyvenimas yra trumpas, gimimas yra tik atsitiktinumas, žmogaus gyvenimas neturi išliekančios prasmės, o fizinė mirtis užbaigia žmogaus būtį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 1